• «Budsjettforslaget vil muligens gi skolen en lærerstilling ekstra, og det sier seg selv at stavangerpolitikernes intensjon om hjelp til tidlig innsats, vil bli minimal», skriver familieveileder Sissel Tjelmeland ved Lenden skole- og ressurssenter. FOTO: Michèle Constantini / PhotoAlto

Et budsjett med så store konsekvenser for sårbare grupper kan være vanskelig å reversere

DEBATT: Sårbare barn og ungdommer som vi på Lenden skole- og ressurssenter er spesialisert til å arbeide med, blir kraftig berørt av stavangerpolitikernes forslag til skolebudsjett.