Et budsjett med så store konsekvenser for sårbare grupper kan være vanskelig å reversere

DEBATT: Sårbare barn og ungdommer som vi på Lenden skole- og ressurssenter er spesialisert til å arbeide med, blir kraftig berørt av stavangerpolitikernes forslag til skolebudsjett.

«Budsjettforslaget vil muligens gi skolen en lærerstilling ekstra, og det sier seg selv at stavangerpolitikernes intensjon om hjelp til tidlig innsats, vil bli minimal», skriver familieveileder Sissel Tjelmeland ved Lenden skole- og ressurssenter.

Debattinnlegg

 • Sissel Tjelmeland
  Sissel Tjelmeland
  Familieveileder, Lenden skole- og ressurssenter
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Jeg tenker ingen motsetter seg at vi får gode økonomiske vilkår til skolene, slik at de kan drive god formidling og læring til elever som skal bære samfunnet videre. Det er imidlertid en hake ved dette budsjettforslaget som ikke så mange har forstått. Sårbare barn og ungdommer blir kraftig berørt.

Disse elevene kan ikke bare stenges ute av fellesskapet.

Unikt læringsfellesskap

På Lenden skole- og ressurssenter har vi et unikt læringsfellesskap for å kunne arbeide målrettet med barn og unge som ikke klarer å tilpasse seg det som omgivelsene forventer av dem. Mange av disse unge har ikke dårlig vilje eller dårlige foreldre. De kan ha en svekket kognitiv funksjon eller en tilstand av nevropsykiatri, som medfører at det er vanskelig å henge med i struktur og informasjon som skjer i et klasserom. For å kompensere for denne følelsen av ikke å forstå, har hver og en av dem funnet sin unike måte å mestre hverdagen. Det er sjelden en hensiktsmessig mestring, og av den grunn trenger de tilrettelagt opplæring på sin egen skole.

Noen av disse barna kan respondere med utagerende atferd. Da er det lett for utenforstående å bli fordømmende og synes at dette er et vanskelig og slitsomt barn å forholde seg til. Disse elevene kan ikke bare stenges ute av fellesskapet. Skolen har 40 dedikerte ansatte som har som spesialfelt å arbeide med å inkludere dem i skolen, og har bistått skolene i 170 saker i 2015/2016.

Les også

Stavangerbudsjettet: Skolen må "effektivisere" for ni millioner

Alle parter blir berørt

Tilrettelagt opplæring kommer i tillegg til spesialundervisning. Spesialundervisning utgjør på landsbasis i snitt to elever i hver klasse. Budsjettforslaget vil muligens gi skolen en lærerstilling ekstra, og det sier seg selv at stavangerpolitikernes intensjon om hjelp til tidlig innsats, vil bli minimal.

Skolen arbeider også inn mot familiene til disse elevene som har det mest vanskelig. Alle parter blir berørt når et barn har det vanskelig. Det som er unikt hos oss, er at vi har en systemisk tenkning i vårt arbeid, vi samarbeider på tvers, og vi har et unikt læringsfellesskap med et høyt faglig utviklingsnivå, som er rettet spesifikt mot sårbare barn og ungdom som sliter med fravær, skolevegring, mobbing, atferdsproblematikk, autisme, og eksekutive vansker for å nevne noen utfordringer. Trygghet er avgjørende for gode sosiale relasjoner, og nærhetsprinsippet krever tilstedeværelse og dedikert arbeid.

Les også

Harde tall i Stavanger-budsjettet

Les også

For dårlige på tilpasset opplæring

Et vedtak med så store konsekvenser for sårbare grupper kan være vanskelig å reversere. Den faglige kompetansen vil bli fragmentert. I verste fall må kompetansen bygges opp igjen, noe som kan ta svært lang tid. Skolen har opparbeidet kompetanse over svært lang tid, og den nasjonale trenden er nå å satse på å styrke slike kompetansesenter.

Forverre samarbeidet

Alternative løsninger kan være å kjøpe tjenester til hjelp for disse elevene. Disse tjenestene kan være basert på forskjellige teoretiske fundament, og slik kan det forverre samarbeidet og muligheten for å lykkes med arbeidet med elevene. I tillegg er det stor mulighet for at disse tjenestene vil bli dyrere.

Skulle dette falle på stengrunn, vil jeg med dette rette en stor takk til mine dedikerte kollegaer og en ledelse på Lenden skole- og ressurssenter som sitter med en unik bred kompetanse i et utviklende fagmiljø, og som er rettet mot barn og ungdom som trenger støtte, trygghet og veiledning for ikke å falle ut av samfunnets fellesskap.

Les også

 1. Stavangerbudsjettet

 2. Stavangerbudsjettet: Frykter de får for dårlig tid til pasientene

Publisert:
 1. Barn og unge
 2. Ungdom
 3. Mobbing
 4. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Amerikanere frarådes å reise til Norge

 2. På bursdagen sin fikk Camilla Finnesand en telefon: «Du må komme inn på sykehuset»

 3. Historie om visdomstann sentral i frifinnende dom

 4. Ekspertene har sett på hvor sunne vegetarburgere egentlig er

 5. Din plastpose skal lønne proffe strandryddere i Rogaland

 6. 22 år gammel tunnel oppgraderes for mer enn den kostet