Fjellmassen som stabiliserer Gamle Stavanger, må få ligge i ro

Utbyggerne Bate boligbyggelag og SV Betong ønsker å bygge to nye overdimensjonerte bygg i Nedre Strandgate, som grenser til den vernede bydelen vår.

«Gamle Stavanger ønsker at området skal anses om ferdig utbygd, det bes om at det omreguleres til offentlig friområde», skriver Inge Anda.
  • Inge Anda
    Gamle Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For å finne plass til disse bygg må de sprenge vekk store mengder sammensatt fjellmasse som har stabilisert og holdt bydelen vår på plass i over 200 år.

Dispensasjoner

De ønsker også dispensasjon for byggehøyder, utnyttelse, bruk av friområder, tilgang samt fjerning av offentlige parkeringsplasser. Kort sagt det meste. Jeg vil kun kommentere på grunnforhold i dette innlegget.

Det anses for at faren for utglidninger av tilliggende eiendommer til tiltaket er overhengende og kan derfor ikke aksepteres.

Bygd på «Rådafjell»

Dette vises også rapport fra Multiconsult, datert 15.april 2013: «Prøvetakinger viser at grunnen i de øvre lag består av leirige, siltige og sandige leire. De høyeste vanninnholdene er målt til 28 prosent, og vi karakteriserer disse massene som middels kompressible.»
«Fjelloverflate er vanskelig å registrere og skille fra faste masser. Fjell antas å være registrert i dybder fra 9,0 til 19,6 meter tilsvarende koter minus 6,0 til minus 17,4.»

  • Jeg vises her til Plan- og bygningsloven paragraf 28-1: «Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.»

Utbygger vil ikke ned på grunnfjellet, men vil fjerne deler av sammensatt masse beskrevet i rapport, som er med å stabilisere og holde Gamle Stavanger på plass. De ønsker ikke å bygge kjeller.

Overhengende fare for utglidning

Det anses for at faren for utglidninger av tilliggende eiendommer til tiltaket er overhengende og kan derfor ikke aksepteres.

Jeg viser til Skredulykke i Ålesund 26. mars 2008 hvor fem personer omkom. Hvor det finnes helt sammenlignbare grunnforhold. «De fem som omkom, døde momentant da fjellet og boligblokken raste ut. De kunne ikke ha vært reddet», sa utvalgslederen, fylkesmann, Ottar Befring, da han mandag overleverte rapporten til kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og justisminister Knut Storberget (Ap).

Rapport til Kommunal- og Regionaldepartementet og Justis- og politidepartementet.

Vi har også hatt utglidninger i vår egen by ved tidligere utbygginger.

Naturlig del

Gamle Stavanger ønsker at området skal anses som ferdig utbygd, det bes om at det omreguleres til offentlig friområde. Da kan de gamle terassehagene og flaggplassen opparbeides og bli en naturlig del av bydelen til glede for byens befolkning, turister og beboere. Den sammensatte fjellmasse som stabiliserer Gamle Stavanger får også ligge i ro.

Skulle det mot våre ønsker bli gitt rammetillatelse og eventuelle igangsettelsestillatelse, må utbygger bero seg på å ha minst en halv bydel boende på hotell i byggeperioden. Ref. ulykke i Ålesund i 2008.

«Ifølge rapporten var skredet et direkte resultat av at terrenget ble endret før byggingen av boligblokken. Skråningen i Fjelltunvegen 31 var i utgangspunktet stabil, men utsprengningen av tomten medførte at stabiliteten i fjellet ble endret, noe som igjen førte til at det raste ut.»

Hva tenker du, Magnhild?

Det var vår egen fylkesmann, Magnhild Meltveit Kleppa, som var kommunal- og regionalminister da og mottok denne rapporten. Hva tenker du i dag Magnhild, når det samme kan skje i den vernede bydelen?

Publisert: