• «Ved å redusere kjøttproduksjonen med færre dyr, øke utmarksbeite for dyr og plantebasert kost, kunne vi mettet langt flere mennesker i for framtida», skriver Ulrikke Torgersen. Illustrasjon/Scanpix

Kjøttforbruket må ned

DEBATT: Å redusere eget forbruk, er noe av det viktigste du selv kan gjøre for å redusere ditt eget klimafotavtrykk, bedre dyrevelferden og egen helse. Vi sitter på kunnskapen, og nå må vi velge å handle.