Kjøttforbruket må ned

DEBATT: Å redusere eget forbruk, er noe av det viktigste du selv kan gjøre for å redusere ditt eget klimafotavtrykk, bedre dyrevelferden og egen helse. Vi sitter på kunnskapen, og nå må vi velge å handle.

«Ved å redusere kjøttproduksjonen med færre dyr, øke utmarksbeite for dyr og plantebasert kost, kunne vi mettet langt flere mennesker i for framtida», skriver Ulrikke Torgersen.
  • Ulrikke Torgersen
    Ulrikke Torgersen
    Listekandidat for MDG Stavanger og medlem av Grønn Ungdom Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kjøtt er verken bra for helsen din, klimaet eller norsk selvforsyningsgrad. Til tross for denne kunnskapen er vårt kjøttforbruk skyhøyt og har økt drastisk de siste tretti årene. Å redusere eget forbruk, er noe av det mest effektive du kan gjøre for både deg selv og klima.

Belastende

Norsk husdyrproduksjon har en lang tradisjon i Norge, men er ikke det den en gang var. Nordmenn spiser tretti kilo mer kjøtt per person enn vi gjorde i 1979 og dobbelt så mye kjøtt som verdensgjennomsnittet ifølge en rapport fra Framtiden i våre hender. Etterspørselen er høy og produksjonen er kraftig intensivert. Å produsere kjøtt på det nivået vi gjør i dag, har ført til snarveier som er svært belastende for naturen, dyra og klimaet.

Husdyrproduksjon står alene for 14,5 prosent av klimagassutslippene i Norge ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon. Til sammenligning slipper korn- og grønnsaksproduksjonen ut en tiendel av dette. I tillegg står husdyrproduksjon for et rekordstort vann- og energiforbruk – og spiser bokstavelig talt opp landareal.

Beiter på matjord

Bare tre prosent av Norges areal er landjord, og bare én prosent brukes til å dyrke planter som du og jeg spiser daglig, som korn, grønnsaker og belgvekster. Denne matjorda er grunnen til vi kan fortsette å produsere mat i Norge, og dermed bevare vår selvforsyningsgrad. Beitedyr krever langt større areal enn planter gjør. Til sammenligning vil en oksemiddag kreve ni ganger mer areal enn om man hadde spist et plantebasert måltid. Norge har et unikt landskap for utmarksbeite, men en politikk som legger opp til et landbruk som ikke utnytter det godt nok. I stedet for å la dyra beite i utmark og dermed bevare kulturlandskapet, beslaglegger dagens kjøttproduksjon store deler av vårt eget matfat ved å beite på fullgod matjord. I tillegg spiser norske husdyr kraftfôr, der halvparten av kaloriene består av importert korn og soya fra land fra den andre siden av kloden. Ikke bare bidrar dette til store klimagassutslipp fra transport, men også til at våre dyr indirekte bidrar beslaglegger areal i land som Brasil, som bytter ut regnskog med store åkrer av soya til norske dyr.

Det handler ikke om å forby kjøtt. Men det finnes ingen grunn til å opprettholde det høye kjøttkonsumet nordmenn har i dag.

Trenger tiltak

Fordi vi stadig blir flere mennesker på kloden øker behovet for mat og landareal, og dette er derfor et raskt eskalerende problem som trenger tiltak. Ved å redusere kjøttproduksjonen med færre dyr, øke utmarksbeite for dyr og plantebasert kost, kunne vi mettet langt flere mennesker i for framtida.

Hva med de dyra som ikke beiter? De beslaglegger ikke jordareal i Norge, men spiser mengder med kraftfôr. Dette er også gruppen dyr som har opplevd den mest påfallende intensiveringen de siste 30 åra og som daglig lider under storproduksjonen. I dag behandles kylling som rullebåndsvare, med over 65 millioner individer fordelt på 600 gårder. Grisen lever på de største gårdene sammen med 2500 andre individer, uten krav til lys eller halm å ligge på. Der gjennomgår en avl så rask og unaturlig at det fører til skade på organer og beinstruktur.

De siste årene har det kommet forsking som viser at kjøtt, da spesielt kjøtt fra storfe, ei heller er bra for vår egen helse. Helsedirektoratet advarer mot det høye kjøttforbruket, og begrunner anbefalingen om restriksjon med at bearbeidet kjøtt kan føre til sykdommer som kreft, høyt kolesterol og hjerte- og karsykdommer.

Flere plantebaserte alternativer

Dette handler ikke om å forby kjøtt. Men det finnes ingen grunn til å opprettholde det høye kjøttkonsumet nordmenn har i dag. Færre dyr på norske gårder vil føre til bedre dyrevelferd, friskere mennesker, mindre klimagassutslipp, og ikke minst mer jordareal til mennesker både i Norge, i verden og til fremtidige generasjoner. Alt dette vil Miljøpartiet de Grønne legge til rette for. Vi vil ha flere plantebaserte alternativer, gjøre det lettere og billigere for deg å velge grønt, og mer luksus å velge kjøtt. Kjøtt som nettopp da kommer fra gårder med høy dyrevelferd, og fra dyr som har beitet lange somrer i kulturlandskapet vårt.

Publisert: