Endeløs økonomisk vekst på en begrenset planet

VALG 2019: Vi må snu skuta så fort som overhodet mulig når det økonomiske systemet ødelegger livsgrunnlaget vårt.

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

  • Stian Robberstad
    Stavanger

FN rapporten The Sustainable Development Goals Report 2019 konkluderer med at dagens vekstbaserte økonomisk modell ikke på noen måte er bærekraftig. Forskerne bak rapporten ser kun to alternativer: Enten gjennomfører vi brede og drastiske endringer eller så går verden mot en katastrofe.

Snu skuta

I lys av den globale, økonomiske krisen, ja det er en krise når det økonomiske systemet ødelegger livsgrunnlaget vårt, må vi snu skuta så fort som overhodet mulig.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er like rundt hjørnet og lokale politiker driver valgkamp. Engasjerte politikere haster mellom debatter, møter «mannen i gata» og deltar på ulike valgkamptilstelninger. Alle stemmer teller.

Det debatteres om arbeidsplasser, skole, sykehjem, byutvikling og bompenger. Det brukes også mye tid på å fordele skyld for tidligere standpunkt seg imellom og hvem som stemte hva og når.

Lokalvalg handler om lokale saker og lokale saker engasjerer, men hvor er politikerne og politikken som tar til ordet for et nytt økonomisk system, når dagens økonomiske system åpenbart ikke er rigget for fremtiden?

Det har liten eller ingen hensikt å krangle om lokale klimatiltak innenfor kommunegrensene og hårete utslippskutt som «alle» vet ikke blir noe av samtidig som forbruket og den lokale flytrafikken øker. Eller argumentere for bompenger når 300 cruisebåter ligger i Vågen og bidrar til mer skadelig utslipp enn vår samlede bilpark. Eller å bygge «miljøvennlig» med stål og betong langs såkalte knutepunkt når vi vet at bruk av tre i konstruksjonen er rette veien å gå. Hva skjedde med den forrige miljøplanen?

Dagens økonomiske system går i loop, og biter seg selv i halen. Vi kan diskutere ulike miljøtiltak til vi blir blå i ansiktet uten å komme nærmere målet. Tiltak innen systemet kan ikke redde oss når systemet er grunnleggende feil. Det hjelper lite med skuddsikker vest når kula kommer fra innsiden.

Større kontekst

Stavanger står ved et vendepunkt som næringsvennlig olje- og energiby. Vi må evne å se vår egen rolle og ansvar i en større kontekst. Den lokale politikken må også heve blikket og sette byen, innbyggerne og verdiene våre i en global sammenheng. Er vekst den eneste veien å gå? Synker vi, som makrellen, til bunns om vi slutter å svømme eller finnes det alternativer?

Ifølge den samme FN-rapporten finnes det tiltak og alternative økonomiske modeller, men modellene kan ikke overlates til det «frie» markedet, men kun oppnås gjennom proaktiv, helhetlig og visjonær politikk.

Godt valg!

Publisert: