Ap’s «motvillige» kvinner er klare til innsats

DEBATT: Det nye politiske flertallet i Stavanger har en klar målsetning om å satse på barnefamilier og få dem til å bo og trives i kommunen. Da må vi også ta grep for å få barnefamiliene representert i politiske organer hvor avgjørelsene tas, slik at de har en reell påvirkning på egen hverdag.

«I Ap kjenner vi kvinner oss slett ikke igjen i at vi er motvillige», skriver Lotte Hansgaard, Ine Haver, Sølvi Ona Gjul, Linda Krüger, Farhia B. Nur og Sissel Fuglestad Askeland. Her fra første kommunestyremøte etter valget. I forgrunnen Ap-representantene Ine Haver, Olav T. Laake og Frode Berge. Bak Kari Nessa Nordtun og Linda Krüger.
 • Lotte Hansgaard
  Kommunestyremedlem i Stavanger (Ap)
 • Ine Haver
  Kommunestyreremedlem i Stavanger (Ap)
 • Sølvi Ona Gjul
  Ressursgruppe skule, Rogaland Arbeiderparti
 • Linda Krüger
  Kommunestyrerep. Stavanger (Ap)
 • Farhia B. Nur
  Kommunestyrerepr. Stavanger (Ap)
 • Sissel Fuglestad Askeland
  Varakommunestyrerep. Stavanger (Ap)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Aftenbladet har fredag 22. november en interessant artikkel om Anne Kristin Bruns gode initiativ for å få revidert kommunens Strategi for likestilling og mangfold. Andelen kvinner i kommunestyret er synkende, nå nede på 34 prosent. I artikkelen står det at «alle» er enige om at målet er å få flere kvinner inn i politikken etter neste valg i 2023. Likevel er det Jone Andersens noe flåsete utsagn om motvillige småbarnsmødre som får blir trukket fram i ingressen. I Arbeiderpartiet kjenner vi kvinner oss slett ikke igjen i at vi er motvillige. Tvert imot er vi motiverte, engasjerte og har mye å bidra med. Samtidig er vi reflekterte nok til å vite at for å skape endring, må man gjøre endringer. Og vi er villige til å gjøre kloke valg, der barn og familieliv i større grad tas hensyn til i utformingen av den politiske hverdagen.

Kanskje er et av de mange viktige innspillene kvinner bidrar med i politikken å prioritere de mellommenneskelige verdiene?

Sammensatte årsaker

Møter på dagtid er et av flere tiltak som nevnes i forskningen for å få flere kvinner til å engasjere seg over tid i politikken. Andre foreslåtte tiltak er mentorordning, tilbud om barnepass/kompensasjon for utgifter til barnepass, og fast tidsramme på møtene. Grunnene til at kvinner er mindre representert i lokalpolitikken er sammensatte, og tidsklemma gjelder like mye for fedre som mødre. Likevel vet vi at det fortsatt er kvinner som tar mest ansvar hjemme, og når foreldre eller svigerforeldre blir skrøpelige, er det kvinnene som bidrar mest også der. Kanskje er et av de mange viktige innspillene kvinner bidrar med i politikken å prioritere de mellommenneskelige verdiene? I stedet for at kvinnene skal prioritere annerledes for å tilpasse seg en politisk hverdag, bør man heller ta til seg de kloke verdivalgene i utformingen av de politiske rammene. Dette vil kunne gagne begge kjønn i å finne en god balanse mellom familieliv og politisk engasjement.

Vet hvor skoen trykker

Årsaken til at «alle» ønsker å øke kvinneandelen i politikken, er at vi ønsker en sammensetning som gjenspeiler befolkningen som politikerne representerer. Vi ønsker altså at både folk som jobber i næringslivet og småbarnsforeldre deltar; grupper som i artikkelen settes opp mot hverandre. Andersen spør seg om hva den uvurderlige kompetansen småbarnsmødre egentlig sitter med er, og svaret er at de vet hvor skoen trykker i sin og barnas hverdag i denne fasen av livet. Et av innspillene fra småbarnsmødre er at det er utfordrende å skulle prioritere bort tiden med barna, og at de derfor ikke stiller til valg eller gjenvalg til politiske verv. Dette må vi forholde oss til hvis vi ønsker endring.

Samtidig har vi alle et ansvar for situasjonen. Vi kvinner må framsnakke hverandre, støtte kvinner som står fram og markerer seg, og bli flinkere til å vise fram vår kompetanse. Og ikke minst: Velgerne må i større grad gi personstemmer til kvinner fremfor menn, hvis man ønsker en annen sammensetning i styrer og verv.

Våge å gjøre endringer

Å ha noen møter på dagtid er et lite grep for å legge til rette for økt kvinneandel i lokalpolitikken. Skulle noen være i tvil: Fortsatt vil det meste av møtevirksomheten legges til ettermiddag og kveld. Det er et viktig initiativ å revidere kommunens Strategi for likestilling og mangfold fra 2013. Men det viktigste er likevel at vi våger å gjøre endringer og prøve ut nye tiltak.

Publisert: