• «Hver dag blir fem barn tatt fra sine foreldre og tvangsplassert etter vedtak om øyeblikkelig omsorgsovertakelse. Så langt jeg kjenner til, er knapt noen av foreldrene dømt for overgrep mot sine barn. Alt handler om skjønnsmessige vurderinger», skriver Hans Borge. Illustrasjonsbilde/Shutterstock

Rettsikkerheten må prioriteres i barnevernet

DEBATT: Foreldres rettssikkerhet i møte med barnevernet må prioriteres høyt.