Rettsikkerheten må prioriteres i barnevernet

DEBATT: Foreldres rettssikkerhet i møte med barnevernet må prioriteres høyt.

«Hver dag blir fem barn tatt fra sine foreldre og tvangsplassert etter vedtak om øyeblikkelig omsorgsovertakelse. Så langt jeg kjenner til, er knapt noen av foreldrene dømt for overgrep mot sine barn. Alt handler om skjønnsmessige vurderinger», skriver Hans Borge. Foto: Illustrasjonsbilde/Shutterstock

Debattinnlegg

 • Hans Borge
  1. kandidat for Partiet De Kristne, Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

De fleste nordmenn, meg selv inkludert, har generelt stor tillit til offentlige institusjoner. Flere unge som har vært under tiltak av barnevernstjenesten (BVT) står nå frem på sosiale medier og forteller om uriktige avgjørelser. Vi politikere må lytte til disse stemmene. I Norge har antall barn som er under ulike tiltak av BVT steget fra 36.006 i 2003 til 55.697 i 2017 (Kilde: SSB). Skyldes denne økningen reelle behov eller utenforliggende årsaker? Har denne økningen gått på bekostning av familienes rettssikkerhet?

Uforståelig

I perioden 2003 til 2017 har antall årsverk i BVT mer enn doblet seg fra 2843 til 6005. I 2010 var det 12 barn under tiltak pr årsverk i BVT mens det i 2016 var under 8. Hvordan enkelte ansatte i BVT og politikere kan gå ut i ulike mediene og påstå at BVT trenger flere stillinger er uforståelig ut fra tallene til SSB.

Foreldres rettssikkerhet i møte med barnevernet må prioriteres høyt. Dersom en familie får et vedtak mot seg, kan det ankes inn for en nemnd hos Fylkesmannen. Men en slik anke er bare en juridisk lovlighetskontroll og ikke en reell, ny behandling av saken. Dersom en saksbehandler i BVT, først har fattet et vedtak mot en familie, så er det slik at familiene/foreldre må bevise sin uskyld. Ifølge fylkesnemndenes egne tall får mellom 3 og 4 prosent av familiene medhold i disse nemdene. Det er ansatte i BVT som bestemmer hvorvidt foreldre – som av ulike årsaker har blitt meldt til BVT – skal få beholde sine barn. Foreldre kan bli fratatt sine barn uten dom og uten at BVT som anklagende part, har bevisbyrden.

Katastrofe for mange

Advokat og menneskerettigshetsjurist Gro Hillestad Thune (tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg) hevder ifølge PDK-magasinet nr. 2/2019 at barnevernet er en katastrofe for et stort antall familier. Videre sier hun at det grunnleggende problemet ikke er mangel på folk, penger og utdannelse i barnevernet, men et system som er feil konstruert i juridisk forstand. Dette medfører at makt kommer utenfor kontroll med maktmisbruk og overgrep som resultat.

Lov om barnevernstjenester pålegger kommunene å implementere og å følge opp barnevernstjenester. Det er derfor viktig at kommunens folkevalgte har kapasitet til å utfordre administrasjon/rådmann i saker som angår barnevernet. Jeg mener at følgende tiltak er nødvendige for å ivareta foreldres rettssikkerhet:

 • BVT bør kun ha myndighet til å ta ut barn midlertidig.
 • Permanent omsorgovertakelse må kun finne sted ved dom hvor BVT har bevisbyrden og anklagede familier kan forsvare seg i tråd med gjeldende rettsprinsipper.
 • BVT bør ikke ha anledning til å snakke med barn uten at minst en forelder, verge eller bistandsadvokat er til stede.
 • Ikke tillate anonymitet ved levering av bekymringsmeldinger til BVT.

Kan synet på staten som garantist for en god barndom forme barnevern og kommunenes motiver? Den økte oppmerksomheten på erstatningssaker mot kommuner fra barn med ødelagt barndom, kan føre til en føre-var-holdning der barnevernet forsvarer at det er bedre å ta ett barn for mye enn ett for lite.

Trenger politikere som tør

Hver dag blir fem barn tatt fra sine foreldre og tvangsplassert etter vedtak om øyeblikkelig omsorgsovertakelse. Så langt jeg kjenner til, er knapt noen av foreldrene dømt for overgrep mot sine barn. Alt handler om skjønnsmessige vurderinger. Ifølge advokat Thea Totland begrunnes et flertall av omsorgsovertakelsene med at barna ikke får god nok emosjonell omsorg. Under slike betingelser er ingen foreldre trygge. Vi trenger politikere som tør å ordne opp i de overgrep som finner sted.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
 3. Gro Hillestad Thune
 4. SSB
 5. Barnevern

Mest lest akkurat nå

 1. Minst 100 smittede ved 15 skoler og fem barnehager i Stavanger

 2. Bensinstasjon-ansatt koronasmittet - ber kunder være obs

 3. Vil utvide Europas største steinbrudd – naboene fortviler

 4. Sånn ser nye Ruten ut etter to måneder

 5. Hus uten vann og kloakk kan bli sentrum av strid på Bryne

 6. Manchester City bekrefter at de jobber med å trekke seg fra Super League