• «En mangel i norsk skole har vært god nok plan for læring om det organiserte arbeidslivet knyttet til bedriftsdemokrati, samarbeid og medbestemmelse», skriver Stig Arne Bøe. Shutterstock/illustrasjonsbilde

Behov for mer kunnskap om organisert arbeidsliv

DEBATT: Organisasjonsgraden i arbeidslivet har vært svakt dalende de siste årene.