Eldre og syke blir flyttet på som pakker

DEBATT: Spaltemeter etter spaltemeter forteller oss at bompenger er det viktigste landet har å stri med, faktisk viktigere enn velferden for våre eldre og syke.

Publisert: Publisert:

«Alle partier snakker varmt om de eldre. Er det nok å snakke?» spør Bjørn Jarle Johannesen. Foto: Illustrasjonbilde/Scanpix

Debattinnlegg

Bjørn Jarle Johannesen
Stavanger

Kanskje valgkampen ikke er kommet skikkelig i gang, men fremdeles kan jeg ikke se at noen har snakket om temaet mitt, nemlig eldreomsorg.

Norge har verdens beste helsesystem, vi har et system mange land i verden kan misunne oss. Likevel har vi et forhold til eldre, i de bevilgende kretser, som verden ikke trenger å misunne oss.

Flyttet frem og tilbake

Min mor døde for om lag 13 år siden. Diverse helsemessige årsaker var bakgrunnen for at hun måtte flytte fra egen bolig i blokk til et aldershjem. Så ble hun syk og ble lagt inn på sykehus en liten periode. Straks hun var frisk nok, måtte hun flytte ut av sykehuset til en midlertidig bolig hvor kommunen hadde ansvaret. På grunn av plassmangel ble hun flyttet frem og tilbake til ulike steder, til hun etter lang tid endelig fikk en fast og langsiktig sykehjemsbolig. Vi snakker om måneder.

Hun var etter denne perioden blitt så forvirret at hun ikke lenger var klar i hodet. Da gikk det raskt nedover med henne. Uverdig for en dame som hadde vært yrkesaktiv i over 50 år.

Jeg husker at jeg i perioden etter dette tok saken opp med diverse politiske partier med spørsmål om vi ikke snart skulle endre litt på systemet, slik at en trengende automatisk skulle kunne få en bolig. Dvs. at personen kunne flytte inn i sin egen bolig. En bolig som, etter salg av sin gamle bolig, ble deres nye, tilrettelagte bolig. At den trengende nå eide en tilpasset bolig i bytte for den gamle boligen han/hun hadde hatt i flere år. Dermed kunne kommunen slippe å økonomisk stille bolig til disposisjon, men bare ha ansvar for pleie og omsorg.

Grunnleggerne av våre velferdsgoder fortjener å nyte godt av dem.

Politikere tente på ideen

Kunne ikke dette vært et godt poeng og gjort at pengene kunne disponeres til andre formål? Politikere tente på ideen. Ett større parti skulle endatil ta ideen med i sitt program, ble det sagt. Siden jeg ikke er politiker, bare en skarve idéskaper, var jeg tilfreds med svaret.

Så skriver vi 2019, og dermed skulle mye vært bedre, men er det tilfellet? I øyeblikket opplever jeg en situasjon som tilsier at intet har skjedd. En venn av meg, i en alder av vel 80 år, opplever omtrent det samme som min mor gjorde. God hjemmesykepleie, men (av ulike grunner) inn på sykehuset i en periode og så ut på et korttidsopphold, mens en leter etter en litt varigere rehabiliteringsplass. Et lite opphold der og så hjem igjen, men da bare omlag et par timer hjemme før de faller og skamslår seg. Dermed samme prosedyre igjen.

Konsekvensene for omgivelsene minner meg veldig mye det jeg husker skjedde med min mor. Dette skjer i byen, fremdeles. Dette er hjerteskjærende for de det gjelder!

Har det egentlig hjulpet?

Er en sterkt uenig i en sak, så dannes der egnede partier, noen kaller dem for ensaksparti. I dag er det bompengepartiet, men dette er vel ikke så ulikt det partiet Anders Lange startet i syttiårene (Frp), den gang for å redusere skatter og offentlige avgifter, men nå slåss en for å redusere de kostnadene nettopp det partiet pålegger oss. Har derfor en slik partidannelse egentlig hjulpet på det formålet de hadde som mål?

Grunnleggerne av våre velferdsgoder fortjener å nyte godt av dem. La dem få bytte bolig. Ingen retter søkelyset på eldreomsorgen. Snakker om den, ja, men i praksis sørges det ikke for at eldre kan flytte til egne, tilrettelagte selveierboliger i bytte mot sin egen etter hvert ubrukelige selveierbolig.

Om lag 80 prosent av de eldre eier egen bolig. Dette er det drivende poenget. En slags kombinasjon av pleie, men som med små grep kan omgjøres til sykebolig. Det vil jo bety at kommunen reduserer sin investering på det området. Penger som fristilles, kan anvendes på pleie omsorg. På den måten gis de eldre et verdigere liv.

Er det nok å snakke?

Alle partier snakker varmt om de eldre. Er det nok å snakke? Husk at eldre mennesker ikke har hele livet foran seg. Da haster det. Bompengedebatt eller bedre eldreomsorg? Det er vel egentlig valget?

Publisert: