Ryfast ble bygget for å brukes, MDG

SAMFERDSEL: Alexander Rügert-Raustein i MDG avviser i Aftenbladet kravet fra Strand kommune hvor det bes om at Ryfast, som et ferjeavløsningsprosjekt, også bør få 25 prosent reduksjon i takstene.

Ordføreren og varaordføreren i Strand argumenterer for at Alexander-Rügert-Raustein, leder av samferdselsutvalget i Fylkeskommunen, bruker feil tall når han sammenligner prisene på Tauferja før og i Ryfast-tunnelene nå.
  • Irene Heng Lauvsnes
    Ordfører, Strand kommune (H)
  • Bjørn Aril Veland
    Varaordfører i Strand (KrF)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tallene han her bruker for å sammenligne Ryfast og Tau-ferja, er feil. Det var 50 prosent rabatt med ferjekort. I Ryfast har pendlere 20 prosent rabatt. Det stemmer ikke at Ryfast er billigere enn ferja. Det burde Rügert-Raustein, som også er leder for samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune være godt kjent med.

Månedsprisen for pendlere på Tau-ferja ville vært 3927 kr i dag, og med 25 prosent prisreduksjon fra staten ville den vært på 2982 kr. Pendlerprisen for Ryfast er i dag 5420 kr per måned. Ryfast er dermed 38 prosent høyere enn ferja, og den ville vært 80 prosent høyere når vi sammenligner med en 25 prosent redusert ferjepris.

Les også

Strand-ordføreren krever lavere pris i Ryfast

Les også

Alexander Rügert-Raustein: «Problemet med for låge bomtakstar»

To bommer?

Rügert-Raustein viser til bymiljøpakken og trusselen mot null­vekst­målet. Ryfast er ikke en del av bymiljøpakken, men den bidrar positivt ved at trafikken nå ikke kommer inn midt i byen ved Fiskepiren, men ledes til Motorveien utenfor sentrum.

Grunnen til at bommen i Hundvågtunnelen er koblet sammen med bymiljøpakken, er for ikke å gi bilistene fra Hundvåg og Ryfylke dobbel bombelastning.

Mener MDGs gruppeleder i fylkestinget at pendlere fra Ryfylke skulle betalt enda en bompakke, i tillegg til de over 5000 kr de allerede betaler i Ryfast? Vi mener det finnes en grense for hvor stor del av lønnen som skal gå til bompenger for å komme seg på jobb.

Buss og sykkel i Strand

Som leder for samferdselsutvalget har Rügert-Raustein ansvar for å tilrettelegge for at flere reiser kollektivt. Om MDG vil at færre skal bruke bil, så må dette vises i praktisk politikk også på denne siden av fjorden. Det er to takstgrupper for den 15 minutters buss­turen gjennom Ryfast. Rügert-Raustein kan sørge for at Strand får samme takstgruppe som Nord-Jæren, siden vi er en del av Nord-Jæren-planen, da vil flere ta bussen.

Han kan også jobbe for at hjem-jobb-hjem-ordningen også gjelder for bedrifter i Strand.

Vi har måtte kjempe for å få bedre busstilbud mellom Tau og Jørpeland.Og folk i Strand vil gjerne bruke sykkel. Men vi venter fortsatt på sykkelsti mellom Tau og Jørpeland. Og vi mangler sykkelsti til vår viktigste industriområde, Nordmarka.

Som sagt, folk vil gjerne bruke sykkel i stedet for bil, men da må Rogaland fylkeskommune prioritere sykkelstier. Vi ber MDG fjerne pisken og finne frem gulrøttene.

Ryfast er bygget for å brukes. Intensjonen og målet var et felles bo- og arbeidsmarked, men da må prisene ned. Vi i Ryfylke vil ha likebehandling.

Publisert: