Høyre vil øke grunnbemanningen i omsorgstjenestene

DEBATT: Det er med bekymring vi registrerer at sykefraværet er økende i omsorgstjenestene i Sandnes. Har omstillinger og innsparinger i sektoren vært for kraftig for våre ansatte? Noen av omsorgsenhetene har over 8 prosent sykefravær.

«Med fare for at «de varme hender» skal bli kalde av stress og mangel på tid til å utføre kvalitetsmessig omsorg, ønsker vi i Sandnes Høyre å være «føre var» og sette i gang tiltak snarest», skriver Solgull Klette.
  • Solgull Klette
    Helse- og sosialpolitiker for Høyre i Sandnes
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sandnes Høyre har hele tiden vært skeptisk til de store kuttene til omsorgstjenestene som har vært gjennomført de siste årene. Derfor har vi også i økonomiplanene foreslått å reversere kutt i budsjettene til omsorgssektoren. Dette har vi dessverre ikke fått flertall for. Denne sektoren som har tunge omsorgsoppgaver for våre aller svakeste innbyggere, må skjermes for kutt. Mindre ressurser fører til lavere kvalitet. Det er ikke ønskelig.

Mer krevende for helsearbeiderne

Vår analyse etter tilbakemeldinger fra brukere, pårørende og ansatte, samt det økende sykefraværet, er at det er blitt mer krevende å stå i jobben for helsearbeiderne. Med fare for at «de varme hender» skal bli kalde av stress og mangel på tid til å utføre kvalitetsmessig omsorg, ønsker vi i Sandnes Høyre å være «føre var» og sette i gang tiltak snarest.

Morgendagens eldreomsorg bygges nå

Sykefravær blant ansatte kan medføre redusert tid til hver tjenestemottaker, redusert kvalitet på tjenesten, forsinkelser og/eller avlyste hjemmebesøk. Med vikarer er det stor fare for at viktig erfaring går tapt eller må opparbeides på nytt over tid.

Vi har et stort behov for nye sykepleiere i kommunen og rekrutteringen er en utfordring. Et viktig grep etter vår mening er derfor å sette inn konkrete tiltak for å finne ut hvordan vi kan gjøre helsearbeidernes hverdag bedre. Når de ansatte er friske og trives, vil kvaliteten på tjenestene bli så mye bedre, og det vil bli mer attraktive jobber.

Morgendagens eldreomsorg bygges nå. Regjeringen Solberg med Høyre, Frp og Venstre har innført kvalitetsreformen «Leve hele livet», som skal forbedre det aller viktigste i eldreomsorgen. Den må utformes i kommunene hvor folk bor. Visst skal vi bruke alt som kan oppfinnes av velferdsteknologi, men vi må aldri glemme at den beste omsorgen utføres av mennesker for mennesker.

Håper å få med alle

Sandnes Høyre foreslår derfor å sette i gang et prøveprosjekt med økt grunnbemanning på sykehjem. Til dette tiltaket vil vi disponere fem millioner kroner fra årsresultatet 2017 for Sandnes kommune. Forslaget vil bli fremmet i bystyret mandag 14. mai, og vi håper vi får hele bystyret med oss på det.

Publisert: