• – De siste årene har det vært en økning i antall ammekuprodusenter i Rogaland, noe som også betyr flere kyr med kalv på beite, skriver Inger Johanne Bligaard. Shutterstock

Økt kunnskap om storfeets adferd trengs

DEBATT: Økt kunnskap kan bidra til å unngå uønskede situasjoner mellom storfe på beite og mennesker som oppholder seg i beiteområdene.