• «Vår jobb er å sikre gode tjenester som skole, barnehage, omsorg, fritid, arbeidsplasser, reiseliv og transport», skriver Pål Morten Borgli. Jarle Aasland

Nye Sandnes blir bra

DEBATT: For oss handler det ikke om et fjell, men om mennesker og tjenester.