• «Equinor gjort betydelige investeringer i bygningsmassen på Forus de senere år, og deler av bygningsmassen fremstår som både innovativ og moderne», skriver Siv Solem. Pål Christensen

Stavanger er Equinors kraftsenter

DEBATT: Vi vil fortsette å videreutvikle kontorbyggene våre både i Stavanger og på alle våre lokasjoner rundt om i verden. Vår strategi med Stavanger som hovedsete er uendret.