• – Velger man å la være å inndra denne skatten, vil det forårsake en skattevridning fra Sandnes kommune til Oslo, med staten som adressat, skriver Morten Svindland. Helene Andreassen

Sandnes kan ikke si nei til 50 millioner kroner

DEBATT: Hvem sier nei til 50 millioner kroner til kommunen fremfor staten?