• «Anonym retting gir ingen fordeler for elevene, snarere tvert imot. Forrige forsøk ble grundig evaluert, og viste at karakterene stort sett ble de samme om læreren kjente eleven eller ikke», skriver Marianne Hogsnes-Rødland og Leif Johannes Omland. Illustrasjonsbilde, Scanpix

Retting er mye mer enn et tall, Høyre

DEBATT: Vet dere egentlig hva som skjer i skolen? Vet dere hvordan retting foregår?