Retting er mye mer enn et tall, Høyre

DEBATT: Vet dere egentlig hva som skjer i skolen? Vet dere hvordan retting foregår?

«Anonym retting gir ingen fordeler for elevene, snarere tvert imot. Forrige forsøk ble grundig evaluert, og viste at karakterene stort sett ble de samme om læreren kjente eleven eller ikke», skriver Marianne Hogsnes-Rødland og Leif Johannes Omland.
  • Marianne Hogsnes-Rødland
    Hovedstillitvalgt for Norsk lektorlag i Rogaland fylkeskommune
  • Leif Johannes Omland
    Hovedstillitvalgt for Norsk lektorlag i Rogaland fylkeskommune
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I september 2015 meldte Rogaland fylkeskommune at forsøket med anonym retting, initiert av Høyre to og et halvt år tidligere, skulle stoppes for godt. Nå, nesten fire år senere har Rogaland Høyre igjen fått inn i partiprogrammet at de vil innføre anonym retting i skolen. Vi spør: Vet dere egentlig hva som skjer i skolen? Vet dere hvordan retting foregår? Vet dere hvorfor vi retter? Vet dere hvorfor forsøket ble stoppet forrige gang? Politikken antyder at Rogaland Høyres svar på spørsmålene er «økseskaft».

Grov mistillit

Det stadig gjentakende kravet fra Høyre om å rette anonymt og unngå at faglærer bruker «trynefaktor», er i beste fall en løsning på et problem som ikke eksisterer. I verste fall er det et uttrykk for grov mistillit til lærerstanden og ønske om ytterligere detaljstyring av en allerede gjennomregulert sektor. Lytt til erfaring fra tidligere forsøk og lytt til fagfolk, Høyre! «Anonym retting» gir ingen fordeler for elevene, snarere tvert imot. Forrige forsøk ble grundig evaluert, og viste at karakterene stort sett ble de samme om læreren kjente eleven eller ikke. Trynefaktor er altså ikke noe problem på
skolene i Rogaland.

Vurdering for læring

Det mest alvorlige med forslaget er likevel den totale misforståelsen Høyre med
dette viser for hvordan og hvorfor vurdering og retting foregår. Retting er mer enn et tall, Høyre! I tråd med forskrift til opplæringsloven praktiserer vi «vurdering for læring». Det er ikke bare karaktersetting. Forskning viser at lærers tilbakemeldinger har stor betydning for elevens læring. I større grad enn å være en dommer som setter karakter på et arbeid etter «endt læring», skal vi være trenere, som i kontinuerlig dialog med eleven skal rettlede henne om hva hun må gjøre for å bli bedre. Tilbakemeldinger må tilpasses i mengde og innhold til hvor den enkelte er i sin læringsprosess. Hvordan skal vi kunne gjøre dette om vurderingen skal anonymiseres? Vurderingsarbeidet er en bærebjelke i opplæringen. Det er dette vurderingsarbeidet som til slutt munner ut i en standpunktkarakter. Denne settes ikke som et gjennomsnitt av tallkarakterene eleven har fått på prøver underveis, men er en helhetsvurdering av elevens tillærte kompetanse i løpet av året. Cille Ihle og Hilde Hesby viser i innlegget sitt 23. januar at det heldigvis også er noen innad i Rogaland Høyre som har skjønt dette.

Vi vil også minne Høyre om at vi i mange år allerede har hatt og fortsatt har et
velfungerende system med sentralgitt eksamen, der besvarelsen leveres anonymt og rettes av eksterne sensorer, etter at undervisningen er avsluttet. Dette fungerer både som en sjekk av elevenes måloppnåelse, men også som en rettesnor for det lokale vurderingsarbeidet på skolene. Sats heller på å videreutvikle og forsterke sentralgitt eksamen, og gi oss muligheten til å drive vurdering for læring før vi setter standpunktkarakter.

Ta til fornuft

Det er ikke for seint å ta til fornuft, Høyre. Valgkampen har ikke startet enda. Om dere er opptatt av en god skole der elevenes læringsutbytte er i søkelyset og ikke bare enkeltelevers følelse av urettferdighet, så bør dere gjøre om på dette punktet i programmet deres før dere gjør uopprettelig skade. Og som en ekstra bonus vil dere da også vise at dere har tillit til alt det gode arbeidet som hver dag legges ned av fylkets mange lærere.

Publisert: