• – SV og eg vil gjerna høyra på folk frå Rennesøy og Finnøy, men lukka anlegg må jo vera bra? spør Eirik Faret Sakariassen. Jarle Aasland

Lukka oppdrettsanlegg for Nye Stavanger