• «Et skip kan flytte opptil 6 tonn sedimenter. Men etter 2011 har kartleggingen unnlatt å rette søkelyset på Vågen. Hvorfor er ikke Vågen lenger prioritert undersøkelsesområde? Har dette sammenheng med næringsinteressene i Vågen?» spør Torfinn Ingeborgrud. Fredrik Refvem

Cruiseskipene sprer gift

DEBATT: De store cruiseskipene som legges inne i den grunne Vågen, sprer stadig store mengder giftige sedimenter.