Rogalands dyrevelferdsproblem

DEBATT: Miljøpartiet de grønne i Rogaland støtter Veterinærforeningens forslag om å innføre obligatorisk besøk av veterinær også i griseholdet.

«Vi kan ikke være bekjent av et slikt omdømme som den siste tidens nyhetsoppslag fører med seg», skriver Morten Tønnessen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den siste tiden har Aftenbladet og andre medier fortalt om rystende forhold ved flere gårder med slaktegris i Rogaland, oppdaget under Mattilsynets pågående tilsynskampanje.

Ingen faste tilsyn

I motsetning til hva som er tilfellet for enkelte andre husdyrslag, foregår det ingen faste tilsyn ved gårder som holder gris. Miljøpartiet de grønne i Rogaland støtter Veterinærforeningens forslag om å innføre obligatorisk besøk av veterinær også i griseholdet. Ved siden av tilsyn fra Mattilsynet har Veterinærforeningen tatt til orde for å innføre en rutine for veiledningsbesøk i alle besetninger som drives for matproduksjon. Også dette er et vettugt forslag, som fortjener bred støtte.

Et stort problem i denne sammenhengen er at dagens regjering med støtte fra KrF og Venstre, nå kutter i bevilgningene til Mattilsynet, i stedet for å styrke tilsynsmyndighetene, som vi i MDG ønsker. Regjeringen og stortingsflertallet har ansvar for å følge opp Dyrevelferdslovens og tilhørende bestemmelser ved å sørge for de nødvendige bevilgningene.

Les også

Grusomme dyrelidelser ryster Mattilsynet

Høyre og Fremskrittspartiet signaliserte med sitt forslag til statsbudsjett at de ville nedprioritere dyrevern. Konkret foreslo regjeringspartiene å fjerne all støtte til dyrevernorganisasjoner. Det fikk støttepartiene rettet opp i budsjettforhandlingene. Men på regjeringens initiativ, og med støttepartienes velsignelse, er Rådet for dyreetikk nå ikke lenger spesifikt nevnt i statsbudsjettet. Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at dyreetikk ikke akkurat er et satsningsområde for den sittende regjeringen.

Ifølge Mattilsynet er flere av de urovekkende forholdene som er avdekket, knyttet til industrialiserte fjøs med stor grad av automatisering.

Det er bekymringsverdig å høre Aftenbladet fortelle at også mange unge bønder, som er nye i yrket, sliter med å leve opp til alminnelige krav til dyrevelferd. Det er et tydelig signal om at veiledningsbesøk fra veterinær er høyst nødvendig. Også næringens egne opplæringstilbud bør styrkes.

Ifølge Mattilsynet er flere av de urovekkende forholdene som er avdekket, knyttet til industrialiserte fjøs med stor grad av automatisering. Det kan tyde på at vi må tenke grunnleggende gjennom hva slags grisehold som er etisk forsvarlig.

Trenger et solid løft

Vi bør også tenke gjennom hva vi vil med matfylket Rogaland. Vi kan ikke være bekjent av et slikt omdømme som den siste tidens nyhetsoppslag fører med seg. Når det er sagt, skal Mattilsynet og mediene ha en stor takk for å bidra til å avdekke uholdbare forhold. Her må det ryddes opp! Det vi trenger i Rogaland nå, er et solid løft for dyrevelferden.

Publisert: