Ta vare på ytterst verneverdige språkfag!

Debatt: Jeg registrerer med bekymring at fylkespolitikerne i Rogaland vil kutte den direkte finansieringen til språkfagene latin og arabisk ved to videregående skoler i fylket.

«Personlig har jeg som lektor vært stolt over at Rogaland fylkeskommune i en årrekke har prioritert latin og arabisk, til tross for trange tider», skriver Kristin Beate Auestad. Her Thea Lundal (nærmest) og resten av klassen som får undervisning i arabisk av lærer Afrah Ghalion ved Stavanger katedralskole.

Debattinnlegg

 • Kristin Beate Auestad
  Kristin Beate Auestad
  Fylkesleder, Rogaland Lektorlag
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Med unntak av Høyre fremstår politikerne som rørende enige i dette vedtaket. I Aftenbladet 5. desember skyver leder for opplæringsutvalget, Simon Næsse (Ap), ansvaret for finansieringen over på de lokale skolene, vel vitende om at skolene har mange oppgaver de skal løse og ikke har mulighet til å finansiere drift av små klasser. Det betyr i praksis at fagene blir avviklet. Rogaland fylkeskommune sparer 0,8 millioner kroner på dette grepet. Fylkeskommunens totale budsjett til skoledrift er på rundt 2 milliarder kroner, så summen man sparer, er minimal.

Hva er de gode argumentene for å tilby såkalte smale språkfag i videregående skole? Man skulle kanskje tro det var tilstrekkelig å lære engelsk og kanskje et fremmedspråk til, slik at vi kan være turister eller drive business. Latin og arabisk tilbyr noe helt annet til elevene, og det er viktig å presisere.

Stadig endring

Vi lever i en verden som er i stadig endring. Stilt overfor klimatrussel, globalisering, et nytt fiendebilde og nyheter som verken er sanne eller falske, er det viktig at vi vet hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det er først når vi er trygge på hva vi selv står for, at vi kan ta stilling til utfordringer vi møter og delta i samfunnet på en berikende måte.

Vi er nødt til å kjenne fortiden for å forstå samtiden og møte fremtiden.
Les også

Arabiskfaget må få leve, for Guds og Allahs skyld

Forståelse og innsikt

I skolen snakker vi om dannelse, som kan oppsummeres som summen av forståelse og innsikt som vi må inneha for å ta riktige valg, slik at vi utvikler et samfunn med dugelige borgere. Det er nettopp her fag som latin og arabisk spiller en viktig rolle. Latin er alle fags mor. Utgangspunktet for vår moderne, vestlige kultur er å finne i antikkens språk og kultur, altså latin. Vi er nødt til å kjenne fortiden for å forstå samtiden og møte fremtiden. Regjeringens humanioramelding fra mars 2017 understreker nettopp dette, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at det i framtida vil være viktig å kunne et språk eller ha innsikt i kulturforståelse og kommunikasjon. Også arabisk er et ytterst viktig fag i vår tid. Vi lever i en tid der kulturmøter mellom islam og kristendom preger oss, og arabisk er et fag som kan skape innsikt i en kultur som for mange kan oppleves som fremmedartet. Et lokalt vedtak om å legge ned arabisk og latin samsvarer dårlig med nasjonale satsinger på humaniora.

I denne saken kan man fastslå at det kun er Høyre som kan kalle seg et kulturparti.

Satser på kunnskap og dannelse

Personlig har jeg som lektor vært stolt over at Rogaland fylkeskommune i en årrekke har prioritert latin og arabisk, til tross for trange tider. Det har vist en vilje til at man satser på kunnskap og dannelse. Sørvestlandet har ikke vært kjent for lange universitetstradisjoner, og kremmerånden har stått sterkt, både på godt og vondt. Det har vært flott å tilby en motvekt til dette, for på denne måten har vi i Rogaland kunnet sammenlikne oss med kulturbyene Bergen, Trondheim og Oslo. I denne saken kan man fastslå at det kun er Høyre som kan kalle seg et kulturparti.

Økonomiplanen for 2017-2020 inneholder følgende optimistiske formulering: «Rogaland skal være en åpen, aktiv, kunnskapssøkende og nyskapende fylkeskommune (…)». Min oppfordring til fylkespolitikerne på både høyre- og venstresiden blir å vise at dette er mer enn bare tomme floskler ved å videreføre bevilgningene til arabisk og latin.

Les også

 1. Kutter støtte til arabisk

 2. Barbarer i fylkestinget

Publisert:
 1. Debatt
 2. Rogaland fylkeskommune
 3. Torbjørn Røe Isaksen
 4. Globalisering
 5. Skole og utdanning

Mest lest akkurat nå

 1. 270 var med i trekningen for å få kjøpe de 30 boligene. Nå kjemper huseierne for millioner i erstatning

 2. Kortvarig tomatlukke for «Geggi»

 3. Lokalt kjøkken-selskap skifter eiere

 4. Sparte på strømmen, men Lyse fikk aldri målingene: – Mangelen på informasjon er under enhver kritikk

 5. Ruskeværet torsdag var bare en liten forsmak på det som kommer i helgen

 6. Fra koronaskam til deling av positive tester på sosiale medier: – Overhodet ikke flaut