• «Regjeringen har satt en standard for mer nedbygging av naturen i Norge», skriver Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen. Pål Christensen

Profitt veier tyngre enn naturvern

DEBATT: Det har vært et stort fokus på tapet av naturmangfold i Norge den siste tiden, på grunn av at det i veldig tempo bygges veier og bolig- og næringsparker som ødelegger jordbruksvilkår og truede arters leveområder.