Profitt veier tyngre enn naturvern

DEBATT: Det har vært et stort fokus på tapet av naturmangfold i Norge den siste tiden, på grunn av at det i veldig tempo bygges veier og bolig- og næringsparker som ødelegger jordbruksvilkår og truede arters leveområder.

«Regjeringen har satt en standard for mer nedbygging av naturen i Norge», skriver Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

 • Hein Berdinesen
  Filosof
 • Gunvar Mikkelsen
  Biolog
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Hovedgrunnen til at utbyggingen skjer så raskt, er regjeringens endringer i ordningen med innsigelser fra Fylkesmannen i plansaker: Regjeringen har sørget for å flytte avgjørelser innenfor areal, miljø, landbruk og natur til kommunene, og begrenset Fylkesmannens adgang til å komme med innsigelser.

Det økte hensynet til lokalt selvstyre har fått store konsekvenser for miljøet og jordbruket. For utallige eksempler viser at kommunestyrene er mer opptatt av å få næringsareal og flere veier, enn av å verne natur og dyrket og dyrkbar jord. Om en utbyggingsplan ikke er i tråd med regionale og nasjonale naturinteresser, eller kommuneplanen ellers, er mindre viktig – det er eiendomsforhold og profitt som gjelder. Lokale samfunnsinteresser veier tyngre enn naturvern.

Nærmest fritt frem

Poenget med innføringen av Naturmangfoldloven i 2009 var at den skulle sikre en bærekraftig bruk og vern av naturen, og at det var kommunenes oppgave å ta hensyn til naturmangfoldet. Men med regjeringens styrking av det lokale selvstyret og vingeklippingen av Fylkesmannen, er det nærmest fritt frem for kommunene å hoppe bukk over viktige miljø- og jordbrukshensyn. Regjeringen har satt en standard for mer nedbygging av naturen i Norge.

Det er derfor gledelig å se at Senterpartiet i Karmøy kommune nå har fått på plass en jordvernstrategi i kommunen, som forhåpentlig vil kunne demme opp for presset fra lokale næringsinteresser. I en kronikk i Karmøynytt 13. mars, skriver gruppelederen og lokallagslederen at: «Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.» Utsagnet viser integritet og vilje til å prioritere. Naturen er menneskets og truede arters livsbetingelse, og vi er derfor avhengige av en fornuftig naturforvaltning i kommunene, med modige politikere i front.

Uredde politikere

Nå får vi bare håpe at alle kommunestyrer i Norge er like uredde som lederne i Senterpartiet i Karmøy, og følger opp oppfordringen om ikke å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark og truede arters leveområder.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Naturvern
 3. Landbruk
 4. Utbygging
 5. Miljø

Mest lest akkurat nå

 1. Flere forlater vaksinelokalet når de får vite at de skal få Moderna. Kommunen må også avbestille vaksiner

 2. Simen endelig i mål etter å ha løpt Norge på langs

 3. Ropstad bekymret over porno-trend

 4. – Vet at mange av konkurrentene ikke har stålkontroll

 5. Farevarsel om styrtregn i Rogaland

 6. Lotte Miller i gang på sykkelen