Vil Kalbergs framtid snart bli avgjort på sviktende grunnlag?

DEBATT: Det har vært skrevet mye om industriområdet på Kalberg, og mest spalteplass er viet muligheten å opprette et datasenter der.

«Når det sies at det vil være behov for opptil 6200 nye arbeidsplasser på Kalberg, må en spørre seg hva i all verden alle disse menneskene skal gjøre; det vil knapt nok være plass til alle disse», skriver Olav Koltveit.
  • Olav Koltveit
    Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er laget to uavhengige rapporter som belyser en evt. utbygging. Konsulentselskapet Norconsult har vurdert nytteverdien for Time kommune. Det har også Asplan Viak gjort på vegne av Vern Kverneland hvor de samme tingene er blitt belyst og analysert. Disse to rapportene har imidlertid totalt forskjellige konklusjoner.

Datasenter er noe nytt som er kommet de senere årene. Det er i prinsippet ikke noe annet enn harddisken i datamaskinene de fleste av oss har hjemme. En datamaskin er normalt brukt av en person, et datasenter er opprettet for millioner av brukere og kan brukes av personer over hele verden uavhengig av hvor sentrene er.

Rapporter som presenteres for lokalsamfunnet må være basert på data som kan etterprøves, hvilket for utenforstående ikke synes å være tilfelle for Kalberg.

Trenger ikke sjåfør

Et datasenter krever nesten ikke noe tilstedeværende personell; det «kjører selv» og trenger ikke sjåfør. Eksempler på dette er datasenteret Lefdal i Nordfjord, en gammel nedlagt gruve. De har 20 personer ansatt. Luleå kommune i Sverige ble forespeilet 30.000-40.000 nye arbeidsplasser til deres senter, det er 56 personer som jobber der.

Når det sies at det vil være behov for opptil 6200 nye arbeidsplasser på Kalberg, må en spørre seg hva i all verden alle disse menneskene skal gjøre; det vil knapt nok være plass til alle disse. Hvilken bedrift vil ha økonomisk ryggrad til å holde alle disse menneskene i lønnet arbeid når senteret går av seg selv?

Les også

Å skape arbeidsplasser er ikke helt på jordet

Les også

Jo, det er helt på jordet å rasere Kalbergområdet

Ikke like sikkert

Et datasenter i åpent lende er ikke like sikkert mot sabotasje og terrorvirksomhet som sentrene i fjellhaller er. Lefdal-gruven, de gamle NATO-hallene på Rennesøy og Hatteland sin RAMbase i Vats er eksempler på disse. Et åpent senter vil ikke være egnet for de kundene som stiller store krav til datasikkerhet og datasikring; banker, helsesektorer etc. er eksempler.

Sikkerhetsnivåene skal dekke alle nødvendige krav for å ivareta samfunnskritisk infrastruktur og all annen virksomhetskritisk it-drift. Nevnte datasentre ligger i sikre fjellhaller uten strømbaser i nærheten. Det stilles derfor spørsmål om hva all strømmen skal brukes til på Kalberg. Det er også behov for store mengder vann for kjøling.

Hvilke arbeidsoppgaver?

Det er med undring en leser artikkelen i Stavanger Aftenblad 20. april der det konkluderes med at mulige konsekvenser er tilfredsstillende utredet og at beslutningsgrunnlaget er slik det skal foreligge på kommuneplannivå. Skal datasenteret skape 6200 nye arbeidsplasser, må det forklares hva alle disse menneskene skal gjøre? Hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre på senteret? Hvis dette ikke kan forklares, vil beslutningsgrunnlaget bli basert på tall tatt ut av løse luften og anslagene er derfor fullstendige urealistiske.

Som en lignende sak kan nevnes de 50 vindmøllene som er satt opp i Lund og Sokndal kommuner. De skaper strøm nok til å kunne forsyne over 25.000 husstander, dvs. alle husstandene i Sokndal, Lund, Bjerkreim og Eigersund kommuner. Men all strøm går til bare en kunde, det gigantiske amerikanske dataselskapet Google; for de neste 12 årene. Mange politikere angrer nå på beslutningene som ble tatt.

Intern saksbehandling og informasjon til publikum må være basert på objektive fakta og mest mulig realisme.

Irreversible konsekvenser

Rapporter som presenteres for lokalsamfunnet må være basert på data som kan etterprøves, hvilket for utenforstående ikke synes å være tilfelle for Kalberg. En risikerer ellers beslutninger tuftet på spekulasjoner.

Med tanke på at konsekvensene for Kalberg vil være irreversible, bør en søke en mer objektiv og helhetlig tilnærming som man i Time kommune kan leve med i fremtiden.

Publisert: