Krevende avveininger om E39 gjennom Bjerkreim

«Vi har valgt den traseen som vi mener har færrest negative konsekvenser», skriver Nikolai Astrup.

Debattinnlegg

 • Nikolai Astrup
  Kommunal-og moderniseringsminister (H)
Publisert: Publisert:

DEBATT: Ny E39 gjennom Agder og Rogaland er et stort og viktig prosjekt for landsdelen. Det vil bety mye for næringsliv, lokalbefolkning og tilreisende, gi langt bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet og binde arbeids- og boligmarkedet i regionen tettere sammen.

I et så omfattende prosjekt vil det alltid være nødvendig å gjøre noen krevende avveininger. Et sted må veien gå, og trasévalget har betydning for mange, ikke minst de som blir direkte berørt av det.

I Aftenblad 16. april kritiserer Karl Gjedrem regjeringens trasévalg gjennom Bjerkreim kommune. Gjedrem mener korridoren vil ha store konsekvenser for bønder i Bjerkreim, og at regjeringen heller burde ha valgt en mellomløsning som tidligere har vært foreslått av Bjerkreim bondelag. Regjeringens vurdering er imidlertid at trasé R1 kommer bedre ut enn R2, også når det gjelder omdisponering av dyrket mark og miljøinteresser. Regjeringens beslutning er også i tråd med Bjerkreim kommunes ønsker.

I et så stort veiprosjekt som dette vil noen dessverre bli negativt berørt. Vi har valgt den traseen som vi mener har færrest negative konsekvenser. Jeg vil imidlertid legge klare føringer for at Nye Veier må forsøke å finne løsninger som begrenser ulempene mest mulig. Jordvern og landbruksinteresser skal ha høy prioritet i reguleringsarbeidet, og det skal legges vekt på avbøtende og kompenserende tiltak som kan redusere ulemper og skadevirkninger for jordbruket.

Les også

 1. «Tar statsråd Astrup imot en invitasjon til Bjerkreim?»

Publisert:
 1. Debatt
 2. E39
 3. Nikolai Astrup
 4. Bjerkreim kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Cupfinalekongen gnistret da Viking slo RBK. Nå venter Kongsvinger

 2. – Fest løse gjenstander

 3. Viking-børsen: «Verdens beste trønder»

 4. Denne uka måtte flere ut med 3000 kroner for bruk av et slikt skilt

 5. Rengjør utstyr før og etter bruk, rådes vi på treningssentrene. – Ikke nødvendig, mener FHI

 6. Slik mistet Steinkjerringa nesa