Sluttkommentar til rektor Klaus Mohn

DEBATT: Jeg har kritisert ledelsen ved UiS for å tillate lite intern debatt og være uvanlig opptatt av merkevarebygging.

«I et velfungerende universitetsmiljø vil en få medhold eller bli avvist etter vurderinger av saksforhold og avveining av argumenter, der reell meningsutveksling tillates og inntas i en god beslutningsprosess», skriver Cecilie Schou Andreassen.
  • Cecilie Schou Andreassen
    Cecilie Schou Andreassen
    Professor og spesialist i klinisk psykologi, Universitetet i Bergen; professor i organisasjonspsykologi, Handelshøgskolen ved UiS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

At rektor Mohn er fornøyd og mener seg informert om at UiS-ledelse har gitt utvalgte ansatte «marsjordre» om å skrive kronikker i Stavanger Aftenblad for å synligjøre UiS, samtidig som han selv har gått ut og sagt at dette ikke var tilfelle, må jeg bare ta til etterretning. Underholdningsverdien i dette er det altså ikke jeg som har sørget for.

Jeg ønsker at UiS skal få etablert fullverdige profesjonsutdanninger i medisin, psykologi og juss.

Ønsker positiv utvikling

Mitt engasjement skriver seg fra et inderlig ønske om en positiv utvikling ved UiS og i Stavangerregionen. Men møtet med en ledelse som aktivt motarbeidet faglig debatt, ledet til at jeg valgte å avslutte mitt arbeidsforhold ved UiS.

Det handler om ytringsfrihet og demokrati på arbeidsplassen, etterrettelighet og hva som kjennetegner et godt universitet;

  • 1. Det undrer meg hvorfor rektor Mohn ikke er interessert i rett faktum, knyttet til noe så positivt og spennende som utformingen av psykologistudier ved UiS. Hvorfor avfeier han det faktum at en ansatt professor og spesialist i klinisk psykologi er blitt nektet å legge fram sin studieplan for en klinisk master i psykologi for et kollegium. Og; Er det rimelig (og ønskelig) å nekte en faglig ansatt å uttale seg til et kollegium og samtidig hevde at det er synd at hun «opplever» at hun ikke blir hørt?
  • 2. Det er også vanskelig å forstå at rektor Mohn, som i lang tid har jobbet for et klinisk medisinstudium ved UiS, og presentert en god modell for dette, mener UiS vanskelig kunne gjøre tilsvarende med et klinisk psykologisk studium før nå. For øvrig tar en norsk klinisk psykologutdanning seks år og ikke fem som Mohn skriver.

Er det en god prosess?

I et velfungerende universitetsmiljø vil en få medhold eller bli avvist etter vurderinger av saksforhold og avveining av argumenter, der reell meningsutveksling tillates og inntas i en god beslutningsprosess. Ved UiS mente ledelsen uten innsikt og faglig kunnskap at en modell kopiert etter en mastergrad i Tromsø (Mathisen-modellen) var bedre og mer attraktiv enn en norsktilpasset internasjonal modell hentet fra Yale University. En faglig debatt om dette var altså unødvendig. Er det en god prosess? Og; ville ledelsen gjort det samme på ny?

Jeg ønsker at UiS skal få etablert fullverdige profesjonsutdanninger i medisin, psykologi og juss. For å få til dette kreves det at ledelsen på alle nivå er mer lydhør for ansattes kompetanse og er villige til å innrømme feil og slik at økt tillit og bedre prosesser oppnås.

Publisert: