Biff, bil og boring, MDG tør å si stopp!

DEBATT: Kommentator Hilde Øvrebekk skriver i Aftenbladet 25. mars at «problemet (til MDG) er realisme». Problemet er ikke MDG, men at norsk politikk har konstruert sin egen realisme der klimaendringene ikke er en akutt krise.

«Vi tør å si stopp til fortsatt oljevirksomhet og stopp til nedbygging av natur med motorvei, fordi klimakrisa krever det av oss», skriver Ulrikke Torgersen.

Debattinnlegg

 • Ulrikke Torgersen
  Ulrikke Torgersen
  1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland
Publisert: Publisert:

Det politiske Norge har hatt skylappene for de metervis av rapportene som forskere har levert hvert år om at klimakrisa truer livsgrunnlaget vårt – og, de har duret på som aldri før. Det kan vi ikke lenger.

Øvrebekk hevder at MDG sin oljepolitikk koste oss store summer som samfunn, og sår tvil om MDGs plan om å omstille næringa. Vel, det som vil koste samfunnet vårt aller mest, er kaliberet av klimakrisa og Norges manglende evne til å omstille seg. Faktisk er dette nokså er alvorlige påstander fra Øvrebekk, fordi det legger til grunn at å fortsette som før er trygt: De siste årene har 50.000 mennesker mistet jobben i oljebransjen over natta. Dette skjedde ikke på grunn av De Grønnes politikk, men på grunn av fall i oljeprisen.

Haster med planmessig omstilling

De to oljekrisene vil bare være en forsmak på hva som vil skje hvis vi ikke klarer å omstille oss videre. Det internasjonale pengefondet (IMF) advarer om langvarig og høy arbeidsledighet dersom Norge ikke kommer seg ut av oljeavhengigheten. I en verden som er i full fart med å utvikle konkurransedyktig fornybar energi, haster det mer enn noen gang å starte en planmessig omstilling. Petroleumssektoren bremser Norges grønne omstilling – økonomisk, strukturelt og mentalt. Oljejobbene er ikke, om vi vil det eller ei, trygge lenger.

Les også

Ulrikke Torgersen fra Hillevåg vil lede MDG inn i regjering etter valget

Les også

Mot viljen til Rogaland MDG vil stortingskandidaten ha full oljeslutt i 2035: – Symbolpolitikk

Videre går Øvrebekk over til de tre B-ene. Biff, Bil og Boring. Politikkens mål er å beskytte fellesskapet og samfunnets interesser mot ting som skader samfunnet. I klimaendringers tid handler det om å si ifra om hva som må til for å få bukt med klima- og naturkrisa. Derfor må vi tørre å ta tak i de tre B-ene. Det tør MDG.

Det monnet

Da koronakrisa kom til Norge, gjorde folk drastiske endringer i eget liv, til det beste for sårbare grupper og det norske folk. I kriser som er omfattende og store er det lett å si at det man gjør selv ikke har noen effekt. Men vi gjorde det likevel, og det monnet.

Nå må vi gjøre det samme med klimakrisa. Da må politikerne må ta styring, vise retning og tørre være ærlige på hva som skal til for å slå ned på vår tids største utfordring.

Bil, Boring og Biff

Overforbruk av jordens ressurser skader klima og naturen. MDG tør å si stopp. Vi tør å si stopp til fortsatt oljevirksomhet og stopp til nedbygging av natur med motorvei, fordi klimakrisa krever det av oss.

Bil: transportsektoren står for godt over halvparten av norske utslipp. Utslipp fra veitrafikken gir støy, luftforurensing og nedbygging av natur.

Boring: skal vi nå verdens klimamål må om lag all olje og gass bli liggende i bakken. MDG tar innover oss alle de alvorlige konsekvensene det vil ha om verden fortsetter på dagens kurs mot tre-graders oppvarming. Det eneste ansvarlige er å stanse med oljeleting og fase ut olja frem mot 2035.

Biff: FNs klimapanel anslår at verdens kjøttforbruk må halveres for å nå klimamålene våre. Det globale kjøttforbruket står i dag for 14 prosent av verdens klimagassutslipp. Norsk kjøttforbruk beslaglegger store areal i utlandet ved at vi importerer store mengder kraftfôr.

Klimakrisa truer velferd og sikkerhet over hele verden. Det haster, og det å vente vil gjøre vondt vondere.

Les også

 1. MDG har gode inten­sjoner. Problemet er de løse trådene, den mang­lende hel­heten og realisme

 2. MDG-topp i Rogaland med kontant nei til å elektrifisere oljeplattformer

 3. «Står det virkelig så dårlig til med den norske klima­poli­tikken?»

 4. Hvorfor er det ikke et folke­opprør mot elektri­fise­ring av sokkelen?

Publisert:
 1. Debatt
 2. Klimautslipp
 3. MDG
 4. Politikk
 5. Oljepolitikk

Mest lest akkurat nå

 1. Kristian utlover dusør til den som kan hjelpe ham

 2. Mann funnet med stikkskader i Stavanger

 3. Mandag morgen var strømmen rekorddyr

 4. Da PST varslet helse­vesenet på Kongs­berg i 2018, var det en helt annen sak som vakte mest be­kymring

 5. Slik spredte smitten seg fra tv-kanalen til Sødal bede­hus

 6. – Utfallet har blitt som det har blitt. Familien har hatt, og har, det tøft