• «Våland barnehage er eiet og drevet av kommunen. Kommunalt eierskap er ingen garanti for at reglene følges», skriver Ingebjørg Folgerø. Her kommunalråd Dag Mossige (Ap), bystyremedlem Sara Mauland (Rødt), og bystyremedlem og nestleder i kommunalstyret for oppvekst, Rune Askeland (MDG), da de besøkte barnehagen etter at foreldre hadde avdekket brudd på arealnormen. De ble vist rundt av småbarnsmor Ingrid Kristine Aspli. Jon Ingemundsen

Private velferdstjenester er et gode

DEBATT: Det må være greit å ta ut fortjeneste så lenge man leverer like gode eller bedre tjenester til samme pris. Slik også byggefirma, transportører og bakere gjør når de leverer til kommunen.