Stemmefiske viktigere enn fakta, Rødt?

DEBATT: Det som er tydelig er at Rødts Mímir Kristjánsson i sin iver etter stemmefiske i Stavanger, ikke bryr seg om fakta i Paradis-saken.

«Vi har ikke engang fått bygd så mye som en lekehytte i Paradis. Området ligger der som et åpent sår, nå synes vi det jaggu er på tide å få utviklet dette området på en skikkelig måte», skriver Hilde Karlsen.
  • Hilde Karlsen
    Hilde Karlsen
    Bystyrerepresentant (H) og konserntillitsvalgt i Aker Solutions ASA
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I flere leserinnlegg sprer Rødt en rekke uriktigheter om utbyggingen i Paradis. I Innleggene er det mye som ikke stemmer. Helt tydelig at her er agendaen til Rødt å ta kapitalisten Røkke og Co., som han liker å kalle utbyggerne, selv om han utmerket godt vet at det er Bane Nor Eiendom og Base Property som står for utbyggingen og utviklingen av området.

Rødt må skolere sin førstekandidat i politiske prosesser og i hvilke vedtak Rødt har vært med på i Stavanger bystyre. Sentrumsplanen der Paradis-tomten inngår, ble vedtatt enstemmig i bystyret, også med partiet Rødt sin ene stemme.

Jobbet med i sju år

Sentrumsplanen gir de overordnede rammene på hvilken måte Paradis-området skal utvikles. Overordnede planene som det har vært jobbet med i sju år nå, også før Aker BP kom på banen, her ligger det inne en helhetlig områdeutvikling som innbefatter boliger, bydelshus, kultur, undervisning, idrett, barnehage, gallerier, helsepark, bevertning, handel, stasjon, hotell og kontorer.

Rødt påstår at det er Aker BP som legger premissene for utbyggingen. Aker BP-bygget er planlagt helt sør i planen, i en del av felt A, det er fem slike felt i området. Aker BP har kun inngått en intensjonsavtale om å leie i ett av kontorbyggene. Det er her Rødt sporer helt av. Kanskje ikke så rart når man vet at Rødt vil kapitalismen til livs samtidig som de har programfestet at de ønsker å avvikle olje- og gassindustrien innen 2030. Her skal både kapitalisten Røkke og hans oljeselskap stoppes fra å få lov til å utvikle seg videre.

Trenger utvilsomt mer plass

Rødt mener at Aker BP bare kan holde seg i Jåttåvågen. I dag leier de seg inn i bygget til Aker Solutions i Jåttåvågen. Det er utvilsomt at de trenger mer plass hvis de skal klare å vokse og utvikle seg som selskap. Men det er helt opp til selskapet selv om de ønsker å etablere seg i Paradis eller på en annen lokasjon. Likevel er det fremdeles ikke slik som Rødt ønsker, vi politikere som skal bestemmer hvem som skal leie de ulike næringseiendommene i Stavanger.

Det som er det viktigste for Høyre er å legge til rette for at nye og eksisterende næringen skal kunne vokse og etablere seg i Stavanger. Når vår ordførerkandidat John Peter Hernes blir sitert på at vi skal opptre «rettedølsk», så er det nettopp med henblikk på det Rettedal var kjent for, å legge til rette for næringslivet. Tilretteleggingen skal selvsagt skje gjennom ordinær politisk behandling, etter overordnede planer og ordinær saksbehandlingsgang.

Skryt av medvirkningsombudet

Rødt påstår at det er et problem at vi ikke bruker det folkelige engasjementet mer. Tvert imot så er det i forbindelse med sentrumsplanen lagt veldig til rette for å engasjere befolkningen. Planen har vært ute på høring en rekke ganger. Bane Nor og Base Property har også gjennomført flere medvirkningsmøter der naboer, idrettslag, sameier, velforeninger, skoler, næringsdrivende, arkitekter, politikere, ungdommens bystyre, og ansatte i kommunen var invitert. Bane Nor og Base Property får faktisk skryt av medvirkningsombudet for måten de har gjennomført og lagt opp løpet med medvirkning fra innbyggerne i Stavanger. Derfor blir jo direkte feil å påstå at innbyggerne i Stavanger ikke har fått deltatt i utviklingen av området.

Rødt mener at vi ikke bør skynde oss i det hele tatt, og at vi bør holde hodet kaldt i Paradis-saken. Paradis-området har vært «dypfryst» de siste 25 årene til tross for utallige forsøk på å regulere området, med eller uten «kapitalisten Røkke».

Åpent sår

Vi har ikke engang fått bygd så mye som en lekehytte i Paradis. Området ligger der som et åpent sår, nå synes vi det jaggu er på tide å få utviklet dette området på en skikkelig måte. Det som er tydelig er at Kristjánsson i sin iver etter stemmefiske i Stavanger, ikke bryr seg om fakta. Men jeg vil oppfordre representanten for Rødt at man i fremtidige debatter om Paradis holder seg for god til å definere sin egen sannhet.

Les også

Mímir Kristjánsson: Paradis lost? – Nei, slett ikke!

Les også

Kari Raustein: Mímir overkjører sine forgjengere i Rødt

Les også

Fire versjoner av Paradis


Les også

To arkitektforslag videre til «finale»

Les også

Presenterte Paradis-utbyggingen: – Sist undervurderte vi synspunktene hos folket

Les også

Kristin Hoffmann: «Når innbyggerne blir avfeid og får ego-stempel»

Les også

Marie-Theres Fojuth: «Fortett med vett!»


Publisert: