• «Gi oss fire felt der det trengs: Stavanger–Ålgård og Kristiansand–Mandal/Vigeland. Bygg resten av vegen med planlagde gode traséval som to- til trefeltsveg med midtdelar og utstrakt bruk av forbikøyringsfelt», skriv Anne Sofie Aarflot. Anders Fehn

Ny E39 Kristiansand–Stavanger, treng vi fire felt?

DEBATT: Planane om utbetring av E39 går langt tilbake, og det er få eller ingen som er ueinig om at vegen treng opprusting. Likevel vel eg å spørje om det er rett å bygge fire felt på heile strekninga.