Klimaflyktninger har en dyster framtid

DEBATT: To graders global oppvarming er ikke usannsynlig i dette århundre. Konsekvensene kan bli alvorlige for de fattigste i verden.

Debattinnlegg

  • Harald Liebich
    Harald Liebich
    Hjelmeland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Fattigdomsbekjempelse brukes som argument for å rettferdiggjøre den omfattende bruken av olje, kull og gass i verden, og til en viss grad er dette riktig. Øystein Sjølie gjør rede for økonomisk vekst i fattige land (9. januar), men den redegjørelsen er ufullstendig. Konsekvenser av klimaendringer rammer befolkningsgrupper ulikt i disse landene, fordi ressursene er skeivt fordelt. De millioner av fattige som driver jordbruk i klimautsatte regioner, lever ikke i solidariske samfunn der ressurser anvendes på en sosialt rettferdig måte når kriser oppstår.

Lavtliggende områder i Asia og tørkeutsatte områder i Afrika og i Sør-Amerika er spesielt sårbare for klimaendringer. Bare i Asia alene vil sannsynligvis 300 millioner fattige bli fordrevet fra sine områder på grunn av stigning i havnivået. Disse klimaflyktningene kan ikke regne med at samfunnet de lever i lever i, har et offentlig system som kan gi dem et alternativt livsgrunnlag. De tvinges til slummen i storbyene som allerede er tynget av et alvorlig befolkningspress.

To graders global oppvarming er ikke usannsynlig i dette århundre. Konsekvensene kan bli alvorlige for de fattigste i verden. Risikoen bygger blant annet på følgende: I forrige mellomistid lå den globale temperaturen om lag to grader høyere enn dagens, og havet stod 10 meter høyere. Smelting av klodens ismasser var den primære årsaken til stigning i havnivået den gang. Den pågående smeltingen av Grønlandsisen er velkjent, men all forsking tyder nå på at smeltingen av isen i Antarktis også er økende. Følgelig øker stigningen i havnivået for tiden.

Les også

Øystein Sjølie: Olje utrydder fattigdom verden over

Les også

Harald Liebich: Global oppvarming rammer de fattige hardest

Les også

Øystein Sjølie: Klimatiltak må ikke forlenge veien ut av fattigdom


Publisert: