Dette er ikke slutten, det er begynnelsen!

DEBATT: Koronakrisen er dypt alvorlig for oss alle sammen. Da kan det være en trøst å tenke at kriser også åpner for muligheter. La oss åpne døren opp for disse!

«Norge kan ta en ledende posisjon internasjonalt innenfor flytende havvind. I den krisen vi nå står i, må muligheten tas med aktive grep», skriver Fride Solbakken.
  • Fride Solbakken
    Fride Solbakken
    Maritimt Forum, Stavangerregionen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det er kanskje slutten på begynnelsen». Mange siterer Winston Churchill i disse koronatider. Sitatet som her gjengis, er fra en tale Churchill holdt i november 1942. Da var krigslykken i ferd med å snu. Kampen mot korona er blitt som en krig, og den skal vi vinne.

I Maritimt Forum kan vi ikke uttale oss med tyngde om smittevernstiltakene, men om de økonomiske krisetiltakene. På bakgrunn av hva myndighetene har lagt opp til så langt, og vil komme til å presentere i tiden fremover, er vi faste i vår tro. Nå samarbeider Norge. Derfor står vi i dag ved slutten på begynnelsen. Heretter gjelder det å skape den fremtiden som skal avløse koronakrisen.

Havnæringene utgjør hovedtyngden

Menon Economics la nylig frem en rapport om virkningene av korona på norsk eksportrettet næringsliv hvor det heter at i verste fall kan 55.000 arbeidsplasser gå tapt. Det er eksporten som gir oss inntekter til å kjøpe varer og tjenester fra utlandet, men i Norge er eksportens andel av bruttonasjonalproduktet svært lav sammenlignet med i andre europeiske land. Og Menons rapport forteller at vi stadig har tapt markedsandeler ute. Samtidig utgjør havnæringene hovedtyngden innenfor norsk eksport. Vi snakker om olje, gass, maritimt og sjømat. Bare maritim næring eksporterte for 220 milliarder kroner i 2019. Potensialet for økt verdiskaping og økt eksport for maritim næring er enormt. Bygget på fortsatt verdiskaping innenfor olje og gass.

Myndighetene har fremmet tiltak i flere faser av koronakrisen. Vi vet ikke hvor lenge viruset vil legge sin klamme hånd over økonomien nasjonalt og globalt, men det arbeides med tiltak for flere faser fremover. Maritimt Forum fremmer flere satsings- og tiltaksområdene på mellomlang og lang sikt:

1. Forsering av statlige skip: Iverksette prosjekter i Sjøforsvaret og Havforskningsinstituttet med ringvirkninger i den maritime klyngen.

2. Flåtefornyelse: Tiltak som vil gi utslippskutt og ny teknologiutvikling i nærskipsfarten.

3. Grønt skifte: Tiltak som vil styrke hjemmemarkedet for grønn maritim teknologi.

4. Havvind: Tiltak som vil gi ren kraft og store grønne ringvirkninger.

5. Maritim petroleumsnæring: Tiltak som bidrar til fortsatt høyt og jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel

6. Tiltak for å forhindre permitteringer og oppsigelser.

Koronakrisen kan bli tøffere enn finanskrisen og oljekrisen til sammen. Vi har en omsetningsnedgang på 30 prosent, som gir et topplinjebortfall på nærmere 80 mrd. i omsetning. Det vil være avgjørende for norsk økonomi, leverandørindustrien og maritim næring på både kort og lang sikt at vi opprettholder et høyt og jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Med dagens oljepris trenger oljeselskapene kapital for å investere i leting og feltutvikling. Maritim Forum støtter derfor forslaget fra Konkraft om å etablere en midlertidig endring i petroleumsregimet som gir operatørselskapene adgang til direkte utgiftsføring av investeringer.

Må gi fødselshjelp

En fornyelse av den norske nærskipsfartsflåten vil raskt føre til aktivitet i alle segmenter i den norske maritime klyngen. Derfor foreslår vi at myndighetene må bidra med en målrettet kondemneringsordning og med finansiering. Flåtefornyelsen vil redusere nasjonale utslipp av klimagasser, og den vil bidra til uttesting av nye løsninger som den internasjonale skipsfarten vil etterspørre i årene som kommer. Dette henger videre sammen med mulighetene det grønne skiftet gir oss samlet sett. Myndighetene må gi fødselshjelp til nye, grønne teknologier slik at de kan bli konkurransedyktige og legge grunnen for økt internasjonalisering og større eksportmuligheter.

Norge kan ta en ledende posisjon internasjonalt innenfor flytende havvind. I den krisen vi nå står i, må muligheten tas med aktive grep. Maritimt Forum mener blant annet at Norge må etablerer et rammeverk og et konsesjonssystem som bidrar til rask og effektiv utvikling av et ledende hjemmemarked for havvind.

Publisert: