• Hvem skal ha ansvaret for barnehagene og andre velferdstilbud – kommunen, ideelle organisasjoner eller private? Noen av partiene mener ikke så mye, andre mener sterkt, forskjellene er store. NTB scanpix

Synet på private i velferden splitter partiene i Stavanger

KRONIKK: Noen ganger kan det være vanskelig å se forskjeller på partiene. Særlig lokalt, hvor ideologiske standpunkter kanskje har mindre betydning for politikken. Et område som likevel skiller seg ut, er synet på hvem som bør levere velferdstjenester.