Politikk er prioritering!

DEBATT: P i Politikk må stå for prioritering. Lurer du på hva resten av bokstavene står for? Vel da får du lese videre.

Publisert: Publisert:

Parissa Hamedan-Nejad er leder av Sosialiberalt Parti. Foto: Privat

Debattinnlegg

 • Parissa Hamedan-Nejad
  Leder Sosialliberalt Parti

Er du opptatt av helse og mener at søkelyset må rettes mer på helsepolitikk og helseforebyggende tiltak? Er du elev og du mener det er for mye stress og sliter på skolen? Eller for lite valgmuligheter for din kreativitet? Er du senior og mener seniorpolitikk må være mer enn bare antall sengeplasser på sykehjem? Eller at dagens sykehjemsmodell hverken reflekterer dagens behov, eller morgendagens utfordringer og muligheter? Er du oppgitt over de enorme naturødeleggelsene som kamufleres som klimakamp? Ønsker du å ha en sterkere lokalt demokrati? Vel, da har du en ekstra valgmulighet i årets fylkesvalg for Rogaland, stem Sosialliberalt Parti, SLP.

Sykdom kan ramme alle

Vi er et nyetablert politisk parti med hjerte for friheten til det enkelte mennesket som absolutt. Vi erkjenner også at det må være et sosialt sikkerhetsnett for å ivareta de svakeste eller når vi selv blir rammet av sykdom eller arbeidsledighet. Sykdom kan ramme oss alle enten vi vil eller ei.

Vi mener individet skal gjøre sin plikt for å kreve sin rett. Men samfunnet skal også være for individet.

Vi står for «den gyldne middelvei». Vi har ikke allergi overfor ordene «stat» eller «privat»!

Men vi står støtt på trepartssamarbeidet i det norske arbeidslivet.

Stoppe offentlig sløsing

Det vil fremover være like viktig for små- og mellomstore bedrifter, som det i dag er for arbeidstakere og samfunnet. Vi er også svært opptatt av å stoppe den offentlige sløsingen som foregår i vår fylket pr. dags dato. For Sosialliberalt Parti er økonomisk ansvarlighet en selvfølge. Vi er bekymret for at Rogaland er det fylket med den største gjeldsgraden.

Vi mener POLITIKK står for:

 • Prioritering
 • Organisering
 • Ledelse
 • Inkludering
 • Tilrettelegging
 • Innovasjon
 • Kunnskap
 • Kreativitet

Godt Valg!

Publisert: