Datasentre er de nye vindparkene

DEBATT: Tre prinsipper må ligge til grunn før man går videre med North Sea Energy Park og lignende prosjekt.

Hetlandskogen er et enormt område på grensen mellom Bjerkreim, Hå og Eigersund. Foto: North Sea Energy Park

Debattinnlegg

 • Alexander Rügert-Raustein
  Gruppeleiar i fylkestingsgruppa, MDG Rogaland
 • Håkon Fossmark
  Kommunestyrerepresentant, Stavanger MDG
 • Øyvind Hadland
  Lokallagsleiar i MDG Gjesdal
Publisert: Publisert:

Forrige uke ble næringsparken North Sea Energy Park for kraftkrevende industri lansert. Næringsparken er på hele 2500 dekar og er foreslått i Bjerkreim, nærmere bestemt i Hetlandskogen. 2500 dekar tilsvarer 350 fotballbaner.

Planene blir fremstilt som konfliktfrie fordi man i Hetlandskogen ikke trenger å ta hensyn til jordvern. Tanken er åpenbart å utfordre tilsvarende planer i Time kommune.

Les også

Elisabeth Søyland: «Prioriter miljø og klima, ikke datagigantene!»

Problematisk av flere grunner

Ingen nedbygging av natur er konfliktfri. Natur gir rekreasjon i en travel hverdag. Å ta vare på natur er å verne om artsmangfoldet som lokale og globale økosystemer er avhengig av. Ikke minst har naturen en egenverdi. Å påstå at nedbygging av 2500 dekar er konfliktfri, er å gjøre naturen til en salderingspost, en verdiløs vare eller gjenstand.

Plasseringen av en industripark i en skog og langt fra bebyggelse er problematisk av flere grunner. Den strider mot framtidsrettet samferdselspolitikk med et nullvekstmål der en tilrettelegger for mindre pendling gjennom samlokalisering. Det er vanskelig å forestille seg at arbeiderne vil få et tilstrekkelig kollektivtilbud til North Sea Energy Park.

Det er spennende sider ved næringsparken. Tanken om å foredle egen fornybar kraft heller enn å selge den, er god. Produksjon av batterier og grønn hydrogen kan være industri som fører til omstilling. Også bruk av spillvarme til drivhus for dyrking av varmekrevende vekster er spennende.

Samtidig ser vi at det allerede settes spørsmålstegn ved om det er nok energi tilgjengelig for North Sea Energy Park, og om mer utbygging av energi er nødvendig. Her ser vi konturene av en runddans som fører til mer og mer nedbygging av natur for energiproduksjon og energikrevende industri.

Les også

Jørg Arne Jørgensen: «Er hyttebygging en større trussel mot natur og landskap enn vindkraft?»

Tre prinsipper

For å løse klima- og miljøkrisa kan ikke nedbygging av natur ses på som konfliktfri. Derfor må tre prinsipper ligge til grunn før man går videre med North Sea Energy Park og lignende prosjekt.

 1. En nullvisjon for nedbygging av natur er utgangspunkt for all arealforvaltning. Det må være et totalt vern av sårbare naturtyper og områder med arter som er rødlistet.
 2. For at naturinngrep skal kunne godkjennes, må det føre til drastiske kutt i klimagassutslipp, slik f.eks. utbygging av tog og bybane gjør. Produksjon av batterier og grønn hydrogen har et slikt potensial.
 3. Næringsparker må legges tett på allerede utbygd infrastruktur som kollektivtraseer.

Les også

 1. Bjerkreim lanserer enormt område til kraft­krevende industri

 2. – Vil det store kraft­prosjektet i Bjerkreim bety flere vind­turbiner?

Publisert:
 1. Datalagring
 2. Naturvern
 3. Bjerkreim kommune
 4. Industri

Mest lest akkurat nå

 1. – Som alenemor er dagene krevende nok i seg selv

 2. – Utviklingen i Rogaland er ufattelig trist

 3. Pappa Haaland reagerer etter sønnens exit mot City: – Merkelige avgjørelser

 4. Smitte på to sykehjem: 20 i karantene

 5. Full forvirring om rødt nivå i videregående skole

 6. Her er Jone Laugalands dom over Rogalands første elferje