• «Det er mange i Sandnes kommune som i mange år fremover ikke har noen mulighet til å bidra til nullvekstmålet i avtalen ved å benytte kollektivtilbud, sykle eller gå», skriver Sofie Margrethe Selvikvåg. Jarle Aasland

La oss få byvekstavtale uten rushtidsavgift

DEBATT: Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, samt Rogaland fylkeskommune og staten bør gjenoppta forhandlingene om byvekstavtalen, med sikte på å komme til enighet om en reforhandlet avtale uten rushtidsavgift.