La oss få byvekstavtale uten rushtidsavgift

DEBATT: Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, samt Rogaland fylkeskommune og staten bør gjenoppta forhandlingene om byvekstavtalen, med sikte på å komme til enighet om en reforhandlet avtale uten rushtidsavgift.

«Det er mange i Sandnes kommune som i mange år fremover ikke har noen mulighet til å bidra til nullvekstmålet i avtalen ved å benytte kollektivtilbud, sykle eller gå», skriver Sofie Margrethe Selvikvåg. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

 • Sofie Margrethe Selvikvåg
  Sofie Margrethe Selvikvåg
  Gruppeleder Sandnes Senterparti
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I gjeldende byvekstavtale er formålet sitert i pkt 1: «Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Byvekstavtalen er et virkemiddel for å bidra til at målet nås. Løsningene som velges, må bidra til at det utvikles løsninger som sikrer bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil».

For de som ikke har noe alternativ til privatbil, vil rushtidsavgiften fremstå som særdeles belastende og urettferdig.

Demografi

Det er vesentlig større utfordringer med å nå dette målet i Sandnes med sin demografi, enn i flere av nabokommunene i nord. Utfordringene for bygder og bydeler i Sandnes, med lang reisevei, er at det vil gå lang tid før disse får noen reelle alternativ til privatbil for å komme inn til bysentrene i Sandnes eller Stavanger, eller næringsområdene på Forus hvor flertallet av arbeidsplassene finnes. Kollektivtilbudet er best utbygd der det er tettest befolket og tildels fraværende der det er grisgrendt bebyggelse, som i deler av Sandnes kommune. For de som ikke har noe alternativ til privatbil, vil rushtidsavgiften fremstå som særdeles belastende og urettferdig. Det er mange i Sandnes kommune som i mange år fremover ikke har noen mulighet til å bidra til nullvekstmålet i avtalen ved å benytte kollektivtilbud, sykle eller gå.

Kartet er hentet fra Byutredning Nord-Jæren 2017, s. 23.

Sandnes sitt areal er på ca. 304 km² og har 77.000 innbyggere, mer enn tre ganger større enn Stavanger som har et areal på 68 km² og har 134.000 innbyggere, Sola er 69 km² og har 26.000 innbyggere, Randaberg er 24 km² og har ca. 11.000 innbyggere.

Disse forskjellene i demografi/areal og befolkningstetthet bør gjenspeiles i virkemidlene i byvekstavtalen. I tillegg til klima og miljø må en også i mest mulig grad hensynta menneskelige forhold som levekårsutfordringer, folkehelse, barnefattigdom, bo og oppvekstforhold, arbeidsliv og næringsliv i alle kommunene. Rushtidsavgiften slår svært uheldig og ulikt ut for innbyggerne i kommunene som omfattes av byvekstavtalen.

Betalt i mange år allerede

Sandnes sine innbyggere har vært vant med å betale bompenger, det har de gjort i mange år allerede. Nå er det et stort ønske om å få lov til å konsentrere seg om en nødvendig omstilling, men uten rushtidsavgift på den tiden av døgnet som er mest heseblesende for de aller fleste. Ingen bør få straffeskatt for å bo der de bor. Alt tyder på at innbyggerne leverer på bestillingen, når elbilbruken, kollektivbruken, hjem-jobb-hjem tilbudet, bruk av sykkel og gange, øker betydelig.

Det står i byvekstavtalen at denne skal reforhandles i 2018. Dette arbeidet har pågått en tid. I tillegg står det i St.prop 47 S at «Bompengetakstane skal evalueres og eventuelt justeras ....».

Disse føringene og et bystyrevedtak i Sandnes er det ordfører Stanley Wirak har forholdt seg til når han har tatt opp forholdet med rushtidsavgiften i styringsgruppen for byvekstavtalen. Han har pekt på mulighetene som ligger i en sammensetning av virkemidler uten den belastende rushtidsavgiften, og viser til at regnestykke kan gå i hop. Nå bekrefter også samferdselsministeren at rushtidsavgift ikke er et krav.

Bedre reforhandlet avtale

Bystyregruppen til Sandnes Senterparti stiller seg bak dette, og håper at forhandlingene i byvekstavtalen kan gjenopptas snarlig. Vi håper at betingelsene i avtalen som oppleves å falle svært urimelig ut for deler av innbyggerne i dette store og sammensatte avtaleområdet, kan hensyntas bedre i en reforhandlet avtale.

Senterpartiet i fylkestinget hadde ikke rushtidsavgift med i sitt forslag til vedtak i saken om Bypakke Nord-Jæren i 2014. Jeg mener det står seg fremdeles, og at vårt felles mål, nullvekstmålet, kan nås uten rushtidsavgift.

Les også

 1. – Vi kan sammen løse transportoppgavene uten å legge på rushtidsavgift

 2. – Ikke hold viktige samferdselsprosjekter i Stavanger-regionen som gissel

 3. Samferdselsminister Jon Georg Dale: Stiller ikke krav om rushtidsavgift på Nord-Jæren

Publisert:
 1. Debatt
 2. Sofie Margrethe Selvikvåg
 3. Klimapolitikk

Mest lest akkurat nå

 1. Fortsatt anbefaling om å unngå besøk

 2. Emilie (22) skulle ut for å kjøpe Pepsi Max, havnet i Oslo

 3. Sandnes, Sola og Randaberg letter delvis på koronatiltakene

 4. Stavanger mottok 15,8 millioner kroner i grasrotmidler i 2020

 5. Ny elev smittet på Tastaveden - 30 elever og to lærere i karantene

 6. Rekordhøy smitte ved Hana skole – Sandnes vurderer egne tiltak