La oss få byvekstavtale uten rushtidsavgift

DEBATT: Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, samt Rogaland fylkeskommune og staten bør gjenoppta forhandlingene om byvekstavtalen, med sikte på å komme til enighet om en reforhandlet avtale uten rushtidsavgift.

«Det er mange i Sandnes kommune som i mange år fremover ikke har noen mulighet til å bidra til nullvekstmålet i avtalen ved å benytte kollektivtilbud, sykle eller gå», skriver Sofie Margrethe Selvikvåg. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

 • Sofie Margrethe Selvikvåg
  Sofie Margrethe Selvikvåg
  Gruppeleder Sandnes Senterparti
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I gjeldende byvekstavtale er formålet sitert i pkt 1: «Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Byvekstavtalen er et virkemiddel for å bidra til at målet nås. Løsningene som velges, må bidra til at det utvikles løsninger som sikrer bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil».

For de som ikke har noe alternativ til privatbil, vil rushtidsavgiften fremstå som særdeles belastende og urettferdig.

Demografi

Det er vesentlig større utfordringer med å nå dette målet i Sandnes med sin demografi, enn i flere av nabokommunene i nord. Utfordringene for bygder og bydeler i Sandnes, med lang reisevei, er at det vil gå lang tid før disse får noen reelle alternativ til privatbil for å komme inn til bysentrene i Sandnes eller Stavanger, eller næringsområdene på Forus hvor flertallet av arbeidsplassene finnes. Kollektivtilbudet er best utbygd der det er tettest befolket og tildels fraværende der det er grisgrendt bebyggelse, som i deler av Sandnes kommune. For de som ikke har noe alternativ til privatbil, vil rushtidsavgiften fremstå som særdeles belastende og urettferdig. Det er mange i Sandnes kommune som i mange år fremover ikke har noen mulighet til å bidra til nullvekstmålet i avtalen ved å benytte kollektivtilbud, sykle eller gå.

Kartet er hentet fra Byutredning Nord-Jæren 2017, s. 23.

Sandnes sitt areal er på ca. 304 km² og har 77.000 innbyggere, mer enn tre ganger større enn Stavanger som har et areal på 68 km² og har 134.000 innbyggere, Sola er 69 km² og har 26.000 innbyggere, Randaberg er 24 km² og har ca. 11.000 innbyggere.

Disse forskjellene i demografi/areal og befolkningstetthet bør gjenspeiles i virkemidlene i byvekstavtalen. I tillegg til klima og miljø må en også i mest mulig grad hensynta menneskelige forhold som levekårsutfordringer, folkehelse, barnefattigdom, bo og oppvekstforhold, arbeidsliv og næringsliv i alle kommunene. Rushtidsavgiften slår svært uheldig og ulikt ut for innbyggerne i kommunene som omfattes av byvekstavtalen.

Betalt i mange år allerede

Sandnes sine innbyggere har vært vant med å betale bompenger, det har de gjort i mange år allerede. Nå er det et stort ønske om å få lov til å konsentrere seg om en nødvendig omstilling, men uten rushtidsavgift på den tiden av døgnet som er mest heseblesende for de aller fleste. Ingen bør få straffeskatt for å bo der de bor. Alt tyder på at innbyggerne leverer på bestillingen, når elbilbruken, kollektivbruken, hjem-jobb-hjem tilbudet, bruk av sykkel og gange, øker betydelig.

Det står i byvekstavtalen at denne skal reforhandles i 2018. Dette arbeidet har pågått en tid. I tillegg står det i St.prop 47 S at «Bompengetakstane skal evalueres og eventuelt justeras ....».

Disse føringene og et bystyrevedtak i Sandnes er det ordfører Stanley Wirak har forholdt seg til når han har tatt opp forholdet med rushtidsavgiften i styringsgruppen for byvekstavtalen. Han har pekt på mulighetene som ligger i en sammensetning av virkemidler uten den belastende rushtidsavgiften, og viser til at regnestykke kan gå i hop. Nå bekrefter også samferdselsministeren at rushtidsavgift ikke er et krav.

Bedre reforhandlet avtale

Bystyregruppen til Sandnes Senterparti stiller seg bak dette, og håper at forhandlingene i byvekstavtalen kan gjenopptas snarlig. Vi håper at betingelsene i avtalen som oppleves å falle svært urimelig ut for deler av innbyggerne i dette store og sammensatte avtaleområdet, kan hensyntas bedre i en reforhandlet avtale.

Senterpartiet i fylkestinget hadde ikke rushtidsavgift med i sitt forslag til vedtak i saken om Bypakke Nord-Jæren i 2014. Jeg mener det står seg fremdeles, og at vårt felles mål, nullvekstmålet, kan nås uten rushtidsavgift.

Les også

 1. – Vi kan sammen løse transportoppgavene uten å legge på rushtidsavgift

 2. – Ikke hold viktige samferdselsprosjekter i Stavanger-regionen som gissel

 3. Samferdselsminister Jon Georg Dale: Stiller ikke krav om rushtidsavgift på Nord-Jæren

Publisert:
 1. Debatt
 2. Sofie Margrethe Selvikvåg
 3. Klimapolitikk

Mest lest akkurat nå

 1. Disse korona­reglene gjelder nå

 2. – Det er selvfølgelig en risiko, men vi må ikke la frykten ta oss

 3. Ringen var ikke sluttet for Storm Juliussen. Han endret kostholdet og er klar for ny stor utstilling

 4. Visninger kuppes – budrundene tar av

 5. Vi er uenige om mye, men enige om dette: Påstanden til Gjems-Onstad er grov og den er feil

 6. Mari Hole Ruud (18): – Vi går glipp av våre gullår