«Men kan du leva av kunsten då?»

DEBATT: I det reviderte statsbudsjettet er ikke kunstnere synlige, la oss bli synlige i den kommunale oppbyggingen fra krisen!

Publisert: Publisert:

I dette innlegget forteller ni bildekunstnere fra Stavanger om hvordan de arbeider og hvordan de overlever økonomisk. Deres sammensatte økonomier – som de mener bør anerkjennes – faller utenom de statlige koronastøtteordningene. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

 • Debatt

Skrevet av:

Hans Edward Hammonds,
Julia Mordvinova Gilje,
Margrethe Aanestad,
Elin Melberg,
Anette Gellein,
Anna Ihle,
Mari Kolbeinson,
Ananda Serné og
Markus Bråten
– alle kunstnere og medlemmer av Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR)

Musikere, skuespillere, dansere og billedkunstnere – våre økonomier er svært ulike, også innad i kunstfeltene. Og de individuelle, sammensatte økonomiene våre passer ikke inn i støtteordninger gjennom NAV for å avhjelpe koronakrisen.

Ni ulike hverdager

Her er eksempler på blandingsinntekter hos ni av oss billedkunstnere i Stavanger:

 • Kunstner 1: Som kunstner fordyper jeg meg i tema knyttet til kunstformidling. Jeg samarbeider med forskere, kunstnere og nasjonale institusjoner. På grunn av korona er de tingene som jeg tjener på i mitt virke, blitt avlyst og utsatt. Som alle andre prøver jeg å tilpasse situasjonen og tenke nye måter å ta kunsten min videre på, men det krever selvsagt ressurser. Fra og med juli har jeg ingen inntektskilder.
 • Kunstner 2: Jeg lager malerier, trykk og kunstnerbøker. Økonomien min er basert på salg. Jeg selger til vanlige folk, kall det gjerne stuekunst. Jeg har to gallerier og et nettgalleri som selger verkene mine. Jeg selger best de årene jeg har hatt større utstillinger. Bedriftskunstforeninger er viktige kunder for meg. Etter forrige oljekrise ble flere bedriftskunstforeninger nedlagt. Jeg håper de kommer tilbake. Jeg er avhengig av at folk ikke slutter å kjøpe kunst.
 • Kunstner 3: Jeg bor og jobber i Stavanger og New York. Jeg har en blandingsøkonomi uten faste inntekter, hvor omsetning består av salg av kunst og ulike typer kunstnerisk relaterte oppdrag. Jeg er profesjonell på å leve med svingende økonomi og kort horisont. Nå skulle jeg vært i New York og produsert to større bestillingsverk, og deltatt på et tre måneders residensopphold. Reiseforbudet til USA drar ut, jeg lurer på når jeg endelig kan dra tilbake.
 • Kunstner 4: Jeg jobber fullt som kunstner, mot utstillinger og offentlige prosjekt i atelier, på reise og hjemme, har konsulentjobber, sitter i utvalg, er mentor og har ulike verv. Nå har mye stoppet opp, og tiden har vært preget av hjemmeskole. Store beløp må fortsatt ut av konto. Oppdrag er avlyst eller utsatt og alt som involverer reise er stort sett umulig i lang tid. Jeg prøver å finne ut av de nye rettighetene som selvstendig næringsdrivende – oppfyller jeg dem? Heldigvis har jeg Statens arbeidsstipend nå.
 • Kunstner 5: Jeg ble ferdig med masterstudier i 2019. Pandemien kommer på toppen av dette som allerede er en ny og utfordrende situasjon. Jeg forsøker å finne ben å stå på og ha et aktivt virke. Jeg savner mer aktivitet og at lokale kunstnere får flere plasser å vise kunsten sin. Mitt drømmescenario er at kommunen stiller opp med støtte til kunstfeltet, og går til innkjøp av mer kunst! Jeg har tidligere klart å leve delvis på stipender, men faller utenfor støtteordninger.
 • Kunstner 6: Mens jeg venter på å høre fra regnskapsføreren min for å se om jeg har tjent nok til å få støtte fra NAV i denne perioden (ettersom oppdrag/inntekter er utsatt), så kan jeg forklare hvordan 2018 var for meg: 232.950 kr i inntekt før skatt (stipend, prosjektstøtter og utstillingshonorarer). Da hadde 100.000 kr blitt trukket fra – for det kostet å gjennomføre fire utstillinger, produsere en performance og kuratere en utstillingsserie. Jeg føler meg super-rik, gjennomsnittsinntekten for selvstendig næring for billedkunstnere i Norge er 89.000 kr.
 • Kunstner 7: Da koronapandemien startet, hadde jeg akkurat takket nei til en 100 prosent stilling i Go-Ahead, for å satse på kunsten. De siste inntektene kom fra stipend, kunstnerhonorar, et oppdrag som sensor og en mindre utsmykning. Det er altså verken ukentlige eller månedlige inntekter vi snakker om. Kanskje jeg burde vært mer nervøs? Jeg er vant til ikke å ha særlige utgifter. Men jeg ser at det blir mindre muligheter framover.
 • Kunstner 8: Fordi jeg er født i Nederland og studerte på Island, har jeg ikke et stort nettverk i Norge, og en del av jobben og inntekten min kommer fra utlandet. Jeg har i en stund nå hatt lyst til å være i Stavanger og gro røtter her. Det finnes mye spennende kunst her, men utstillingsmulighetene er få for lokale kunstnere. Byen kunne fått så mye igjen for å investere i sine kunstnere i denne vanskelige tiden. Jeg er også bekymret over mine kollegaer som er i Norge på midlertidig oppholdstillatelse – de har begrensede rettigheter og beskyttelse i denne tiden. Disse kunstnerne, som gjerne har studert i Norge, må bevise en årlig inntekt eller oppsparte midler på minst 246.246 kr (etter utgifter) for å få permanent opphold.
 • Kunstner 9: Jeg flyttet nyetablert til Stavanger i 2018. Nå jobber jeg med en stor utsmykning, og den gjør at jeg har inntekt. Ellers består inntekten min av kunstnerhonorar, og andre mindre inntekter tilknyttet mitt fagfelt, bl.a. oppdrag som utstillingstekniker. Jeg håper å kunne fortsette å bruke min kompetanse. Det er som om luften har gått ut av ballongen – som nyetablert vil jeg jo bygge meg opp, men nå står alt på vent.
Les også

Millionsalg av koronakunsten på Bryne

Satser på kommunen

Hvorfor alle disse eksemplene? Jo, fordi vi faller mellom stoler med våre blandingsinntekter. De fleste av oss har ikke tjent nok i fjor til å kunne få koronastøtte fra NAV. Vi trenger at våre sammensatte økonomier blir anerkjent.

I det reviderte statsbudsjettet er ikke kunstnere synlige, la oss bli synlige i den kommunale oppbyggingen fra krisen!

Publisert:

Les også

 1. – Det eneste kultursjefen har levert, er meldinger på Facebook hvor han tagger seg selv og gratulerer folk som vinner priser

 2. – Forsto ingenting av hva de ville med den utlysningen

 3. – Det er ikke nødvendigvis bildekunstnerne som blir hardest rammet av koronakrisen

 4. – Politikerne må gjøre mer for å hjelpe kunstnerne

 1. Kunst
 2. Stavanger
 3. Koronaviruset
 4. Kultur