En stålplate er en stålplate, i grønne næringer som i oljeindustrien

DEBATT: Vi kan ikke legge ned oljeproduksjonen over natta, men vi må bruke den store rikdommen oljenæringen gir oss til å investere i en grønnere og mer bærekraftig industri som kan skape en bedre framtid for oss alle.

Norge må ta i bruk kompetansen fra petroleumssektoren og skape nye, grønne næringer, som innen havvind, skriver John Olav H. Moling i Rogaland AUF. Her en illustrasjon av det flytende havvind-konseptet Flexifloat, som har sitt utspring i ingeniørmiljøet på Rosenberg Verft.
  • John Olav Haveraaen Molin
    John Olav Haveraaen Molin
    Miljø- og klimaansvarlig, Rogaland AUF
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Olje og gass har utvilsomt bygget opp dette landet de siste 50 årene. Den dag i dag produserer vi faktisk verdens reneste olje. I tillegg leverer vi tonnevis med gass til hele Europa, noe som erstatter uren kullkraftverk og er med på å skape grønn industri på hele kontinentet.

Vi skal være stolte av det vi har fått til; det å være et av foregangslandene i utvikling av energi fra olje og gass er ikke noe som har kommet av seg selv. Her har vi kompetanse i verdensklassen. Ikke bare på plattformene, men også̊ i verftsindustrien og i ingeniørstaben.

Med bakgrunn i dette må vi tørre å se fremover. Oljemarkedet har gått mye opp og ned de siste årene, og det er aldeles ikke sikkert at olje og gass vil være lønnsom i det lange løp. Ekspertene mener tvert imot. Vi må̊ tørre å omstille oss.

Nye, grønne næringer

Norge trenger nye og ikke minst grønne næringer. Vi kan satse mye, og vi kan gjøre enda mer med den teknologien og kompetansen vi allerede har. For eksempel innenfor CO₂-fangst og -lagring kan vi i første omgang gjøre alle olje og gassfeltene våre utslippsfrie ved og pumpe CO₂ en ned i sjøbunnen igjen. Nordsjøen kan brukes som et sentrallager for karbonfangst fra hele Europa. Dette vil kutte utslippene våre drastisk.

Det største og det mest spennende klimatiltaket er derimot havvind. Norge har allerede enorm kompetanse om hvordan vi kan bygge slike installasjoner til havs. Et godt eksempel på det er arbeidsplassen min, Rosenberg Verft, hvor dyktige ingeniører allerede lagt planer for det flytende vindmølle-konseptet Flexifloat.

Vi må̊ bruke denne kompetansen og kunnskapen til omstilling. Vi må̊ utvikle de klimavennlige næringene vi har og sakte, men sikkert ha en styrt avvikling av olje- og gassnæringen. Ja, AUF har vedtatt at oljenæringen bør avvikles for å redde klimaet og for å nå klimamålene. For hva er vel viktigere en å redde den kloden vi alle bor på?

Bransjens realitet

Som nevnt, jeg jobber selv på Rosenberg Verft. Vi er per dags dato helt avhengig av kundene i olje og gassnæringen, ettersom vi en av hovedleverandørene til norsk offshore-industri. Men som en kollega av meg sa: «En stålplate er den samme om den er i oljeindustrien som i den grønne næringen.» Vi er klare til å ta i et tak for omstilling, men det krever politisk handling for å utvikle et reelt marked innenfor grønn industri som vi faktisk kan levere til. Det kommer bare ikke av seg selv, det krever satsing!

Vi leverer så lenge det kommer inn bestillinger. Per dags dato er det dessverre lite forutsigbarhet i markedet, noe som er spesielt uheldig for meg og andre unge i industrien. Vi trenger en trygg og forutsigbar fremtid foran oss, nettopp derfor trenger vi en omstilling.

Vår felles framtid

Fremover er det fornybarsamfunnet som skal ta Norge videre. Vi skal bygge og skape nye næringer på skuldrene av den gamle olje og gassnæringen, samt utvikle den kompetansen vi har. Klimasatsing på internasjonalt skala blir desto viktigere, for hvis ikke alle verdens land følger opp forpliktelsene i Parisavtalen og kutter i klimagassutslipp, så hjelper det lite hva vi gjør alene. Vi må̊ alle dra lasset sammen.

Derimot er det ikke slik at man bare kan legge ned all oljeproduksjonen over natta, men vi må bruke den store rikdommen oljenæringen gir oss til å investere i en grønnere og mer bærekraftig industri som kan skape en bedre framtid for oss alle.


  • Se videoen som presenterer Flexifloat-konseptet:

Publisert: