Byvektere er en ubetinget fordel for alle

DEBATT: Gladmat kunne aldri ha blitt gjennomført uten innleide vektere.

Publisert: Publisert:

«Vårt forslag om byvektere vil forhindre vold og fremme trygghet», skriver Leif Arne Moi Nilsen, Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

  • Leif Arne Moi Nilsen
    Toppkandidat, Stavanger Frp

I Aftenbladets leder 10. juli kritiseres Stavanger Frp’s forslag om byvekterordning. Vi mener at kritikken er for lettvint og ikke verdsetter fordelene en slik ordning gir.

Ordensvakter spiller allerede en viktig rolle for Stavangers uteliv og gjør en super jobb. Tilstedeværelsen av profesjonelle, private aktører som leverer gode tjenester, sørger for at opplevelsene på byen kan gå trygt for seg. Det er gode grunner for å øke tilstedeværelsen av dyktige personer som bidrar til å skape ro.

Ikke nytt

Ordensvakter eller byvektere er ikke noe nytt. Vi har i dag ordensvakter ved byterminalen i Stavanger. Slike ordninger har vi også flere andre steder, for eksempel ved taxikøene i julebordsesongen og på alle landets flyplasser. Ønsker Aftenbladet å avvikle bruken av ordensvakter her også?

Vi vet samtidig at når festen er slutt og folk skal ta turen hjem fra byen, må man gjerne passere områder som er mindre befolket, eller steder som folk opplever som skumle. Hvorfor er det da en dårlig idé å ha ordensvakter som patruljerer og skaper trygghet med sin tilstedeværelse? Ordensvaktene i dag dekker stort sett bare utestedene. Hva med resten av byen?

Nå har vi akkurat summet oss etter en av tidenes mest fantastiske Gladmat. Vi hadde et Stavanger badet i sol og yrende folkeliv. Rundt 250.000 mennesker har vært innom. Det har godt rolig og fredelig for seg, og de besøkende har hatt noen fantastiske dager. Gladmat kunne aldri ha blitt gjennomført uten innleide vektere. Aftenbladet mener Stavanger Frp’s forslag om byvektere er et dårlig forslag. Om Gladmat ikke hadde hatt vektere for å ivareta ro og orden så hadde vi ikke hatt noen Gladmat. Vi mener Aftenbladets standpunkt ikke bare er dårlig men uansvarlig.

Kan forhindre vold

Ordensvakter bidrar naturligvis også til å raskere kunne kontakte politi eller andre nødetater når det er nødvendig. Utebransjen har allerede ordensvakter. Det er en betingelse for at de i det hele tatt skal få holde åpent. Etter at artikkelen stod på trykk har utelivsbransjen ved Øyvind Eikeland, på vegne av flere utelivsaktører, tatt kontakt og er utelukkende positive til initiativet. Dette i tillegg til at politiet ønsker en byvekterordning velkommen. Utelivsbransjen og politiet ser på dette som en fordel og ekstra trygghet for sine kunder og innbygger.

Publisert: