Høyre på ville veier i Paradis

DEBATT: Hvordan skal asfaltjungelen på vestsiden av Hillevågsvatnet se ut i fremtiden? Bilens plass i planen, er som ofte, stridens kjerne i bilbyen Stavanger.

En høy andel parkeringsplasser har meg bekjent aldri vært et verktøy for å unngå ghettofisering.
  • Thomas Bendiksen
    Medlem i Utvalg for by- og samfunnsutvikling (MDG)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Alle er enig i at vi skal tilrettelegge for et trivelig byområde og nabolag for arbeidstakere, besøkende og beboere, tett på sentrum, sjøen og trehusbyen.

Hard Olav Bastiansen har forhåpentlig rett i sine spådommer om at bilparken om få år vil være elektrifisert og dermed vil bidra til bedre luftkvalitet for innbyggerne våre. Derimot blir det for ensidig å kalle fremtidens privatbilisme utslippsfri med tanke på globale utslipp og rovdrift på materialressurser som produksjon av en stadig økende bilpark bidrar til.

Bilen er lite i bruk

En høy andel parkeringsplasser har meg bekjent aldri vært et verktøy for å unngå ghettofisering. Å tenke nytt om hvordan man disponerer arealene, der flere kvadratmeter settes av til uterom for fellesskapet, til naturmangfold og kortreist hverdagsliv, er derimot noe vi i MDG har tro på, til stor glede for både Bastiansens hipstere og andre innbyggere.

De aller fleste av oss har kun bruk for bilen av og til. Undersøkelser viser at en privatbil faktisk kun brukes tre prosent av tiden. I mellomtiden tar den opp plass. Ressursen som en bil er, kan fordeles på en langt mer effektiv måte.

Områdereguleringen som nå er på høring har feilaktig blitt omtalt som bilfri, både av presse og politikere. Det mer korrekte er at en legger opp til en svært lav parkeringsdekning. Det skal naturligvis tilrettelegges både for HC-parkering, varetransport og tilgang for utrykningskjøretøy. For ikke å snakke om trolig byens beste bildelingsdekning.

Vi er rundt 5,5 millioner mennesker i Norge, og hadde i 2021 nærmere tre millioner personbiler. Bare de siste 5 årene økte antallet med over 8 prosent. Bildeling er en sentral løsning på problemet, hvor enkel tilgang til en delebil vil redusere antall privateide biler. De som ikke eier bil selv, vil normalt kjøre mindre bil og kollektivtransport blir fort det daglige valget. Med Paradis stasjon og bussveien på Lagårdsveien rett utenfor stuedøra, vil det være et godt tilgjengelig tilbud av kollektive reiseformer i området.

Bilen trenger mye plass

Ifølge SSBs tall benyttes hele åtte kvadratkilometer arealet i kommunen til veier. Til sammenligning benyttes 10 kvadratkilometer av kommunens areal til boliger. Vi bruker altså nesten like mye areal på å forflytte oss, som til å bo. Det er på tide av vi omdisponerer og bruker mer areal til folk, og mindre til biler. Som Kristin Hoffmann så treffende skriver må vi forsone oss med at det ikke er en naturlov å ha privatbiler i nye sentrums- og boområder. Tidligere i år mottok Sandnes prisen som Norges mest attraktive by. Nettopp omstillingen fra bilbasert arealbruk til inkluderende og aktive byrom, som skaper identitet, stedsfølelse og ny stolthet for byen, ble fremhevet i juryens vurdering.

MDG ønsker forslaget om nytenking i et nytt område ved Hillevågsvatnet svært velkommen.

Publisert: