Stavanger må satse på bildeling i stedet for gammeldagse, dyre og underjordiske parkeringsplasser

DEBATT: På oppdrag fra Bymiljøetaten i Bergen har Transportøkonomisk institutt (TØI) kartlagt og evaluert erfaringer med bildeleordninger. Slike ordninger er på full fart inn i Bergen. Praktiserer vi i Stavanger en over tid foreldet transportpolitikk?

Bergen satser på bildeling og har hatt suksess med det. Stavanger bør også satse på denne ordningen.
  • Per Th. Grimnes
    Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
  • Nils Jacobsen
    Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mange vil huske at vi sa nei til Bybane. Bussvei skulle bli billigere og raskere å realisere. Bergen fortsatte i bybanesporet og ferdigstilte hovedetappen for nå ti år siden, mens vi på langt nær har vår bussvei på plass. Bergen utvider kontinuerlig sitt bybanenett. Bybanene er en braksuksess.

Så til den aktuelle saken, bildeling. Bergen registrerer stor og positiv effekt av slike ordninger, mens vi planlegger tre hundre nye parkeringsplasser ved Nytorget som tilbud til gateparkerte biler. Bildeling er ikke vurdert som alternativ. Bare to av de tre hundre plassene reserveres for bildeling.

Store fordeler med bildeling

La oss så se hva TØI rapporterer fra Bergen: Sentrale problemstillinger har vært å kartlegge erfaringer med bildeling, klarlegge forskjeller i bilhold, bilbruk og annen mobilitetspraksis blant bildelere og befolkningen ellers. TØI har også vurdert bildeleordningers effekt som bidrag til sosial utjevning og et bedre byliv. Her følger en oppsummering av sentrale funn:

Beregningene viser at én delebil erstatter ti til femten personbiler. Åtte av ti bildelere bor sentralt, pluss halvparten av dem som vurderer å bli bildelere. Halvparten av bildelerne har latt være å kjøpe bil og en av fire har kvittet seg med bil. Bildelere er yngre, høyere utdannet og bor mer urbant enn andre.

Både praktiske, økonomiske og verdimessige motiv er viktige for bruk av bildeling. Bildelere har langt mer miljøvennlig mobilitet enn andre, de går og sykler mer og de bruker en tredel mindre bil enn befolkningen ellers. Bildelingens effekt i retning redusert bilbruk er overordnet viktig, spesielt i tette, sentralt beliggende byområder.

Hul argumentasjon

Den delen av vår trehusby som grenser opp mot Nytorget er nettopp et tett, sentralt beliggende byområde. På litt sikt vil etter alt å dømme et stort flertall av folk som bor slik, enten ikke ha bil eller slutte seg til en bildeleordning. I Bergen gjelder det allerede en stor og raskt økende andel husstander. Det er derfor mildt sagt gammelmodig å tilby kjempedyre, underjordiske parkeringsplasser til folk i slike områder. Det kan vanskelig sees som annet enn en hul argumentasjon for å sikre privatbilen mer plass i byen vår, selv om overordnet målsetting er «null vekst i bruk av privatbil».

Bergen registrerer stor og positiv effekt av slike ordninger, mens vi planlegger tre hundre nye parkeringsplasser ved Nytorget som tilbud til gateparkerte biler. Bildeling er ikke vurdert som alternativ.
Publisert: