Ja til bompenger! Jeg betaler gjerne litt til i Ryfast

Ved lyshimmelen i Ryfast kunne Statens vegvesen satt opp en Vipps – boks slik at 2 blink med billysene kunne medføre at vi vipset frivillig 50 kroner ekstra.
  • Knut Maubach
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Bompenger er oppstart av flere og sikrere veiprosjekter som vi sårt trenger her på Vestlandet. Jeg betaler med glede bompengene. Kjøreturen gjennom Ryfast er jo en fornøyelse.

Når vi kommer halvveis i tunnelen og ser den fine lyshimmelen er givergleden stor. Her kunne Statens vegvesen satt opp en Vipps – boks slik at 2 blink med billysene kunne medføre at vi vipset frivillig 50 kroner ekstra. Jeg er kjempefornøyd med de flotte veianleggene i distriktet vårt som er finansiert av bompenger.

Norske bilister betalte 13,1 milliarder kroner i bompenger i 2022.
Med stram budsjettdisiplin kan bortfall av disse inntektene gi meget uheldige utslag i samfunnsøkonomien.

Avgiftspolitikken rammer alltid urettferdig, og de med lavinntekt hardest!
Omtrent 80 prosent av alle bilistene i Norge har rimelig god økonomi og kan betale bompenger uten at det svir i lommeboken.

For de resterende 15–20 prosentene bør det innføres avbøtende tiltak, og pendlerrabatten bør styrkes vesentlig. Ja til bompenger kan få fortgang i rassikring av mange rasutsatte veistrekninger på Vestlandet og i særdeleshet riksvei 13. Ja til fortsatt bompenger kan bety mindre kutt og mer penger til ungdomspsykiatri.

Ja til bompenger kan innebære at vi kan opprettholde aktiviteten i sykehusene våre. Ja til bompenger kan også gi mer penger til eldreomsorgen. Ja til bompenger kan gi oss mindre kutt til politiet. Ja til bompenger kan gi bedre kriminalomsorg. 13–15 milliarder kroner årlig i bortfall av bompengeinntekter er uansvarlig politikk.

Publisert: