Norge trenger et signal om offensiv satsing på innovasjon og næringsutvikling

DEBATT: Sirkulær økonomi er mer enn bare avfallshåndtering. Skal vi virkelig bevege samfunnet i en retning av sirkulær økonomi, må vi se de nye forretningsmulighetene.

«Næringsminister Monica Mæland (bildet) og andre i regjeringen utover klima- og miljøminister Helgesen bør ha aksjer i stortingsmeldingen», skriver Vibeke Hammer Madsen.
  • Vibeke Hammer Madsen
    Vibeke Hammer Madsen
    Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har varslet en stortingsmelding om sirkulær økonomi før sommeren. Likevel, mens EU-kommisjonens politikkpakke for omstilling til en sirkulær økonomi handler om vekst, nye arbeidsplasser, forskning og utvikling, virker det som Norge er mest opptatt av resirkulering og forsøpling.

Det bør ikke være en ren avfallsmelding regjeringen kommer med.

Markedskreftene må med

Tiltak mot forsøpling, plastproblematikk og avfallshåndtering vil sannsynligvis bli behørig omtalt. Men det bør ikke være en ren avfallsmelding regjeringen kommer med. Norge trenger et signal om offensiv satsing på innovasjon og næringsutvikling. Skal man virkelig bevege samfunnet i en retning av sirkulær økonomi, må man ha markedskreftene med seg.

En sirkulær økonomi kjennetegnes av at ressurser holdes i kretsløp, og at ressurseffektivitet er styrende i alle ledd fra råvareutvinning, produksjon, forbruk og til et produkt til slutt havner som avfall, og helst blir innsatsfaktorer i nye produksjonsprosesser. Avfall er det mest konkrete i en sirkulær økonomi, og det som er lettest å ta tak i.

Tatt eierskap

Avfall fra en bedrift bør bli ressurser i en annen, og avfallsbransjen har tatt eierskap til begrepet sirkulær økonomi.

Imidlertid er det innen utvikling av nye produkter, tjenester og forretningsmodeller vi virkelig kan få til en bærekraftig økonomi gjennom å satse på sirkulær økonomi.

Politikerne må sette en visjon for en sirkulær økonomi som angår næringslivet utenfor avfallsbransjen.

Virkes håp er at resten av næringslivet nå vil få øynene opp for retningen på fremtidens verdiskaping. Da må politikerne sette en visjon for en sirkulær økonomi som angår næringslivet utenfor avfallsbransjen.
En sirkulær økonomi med høy ressurseffektivitet er i større grad enn i dag et tjenestesamfunn: I fremtiden vil vi låne, leie, lease og dele bærekraftige produkter og tjenester. En tjenestefisering skjer allerede i svært mange bransjer, der tjenester bygges rundt salg av produkter.

Les også

Det er i Rogaland innovasjonen skjer og framtiden skapes

Stort potensial

Vi ser eksempelvis at livslange serviceavtaler er en del av produktet du kjøper når du får ny bil, eller klesbutikker som også satser på utleie av plagg. Dette er bare noen eksempler på tjenesteinnovasjon, men det ligger et stort potensial for nye lønnsomme forretningsmodeller og vekstmuligheter for norsk næringsliv i å se mulighetene i en mer sirkulær økonomi.

Dessverre har vi et svakt kunnskapsgrunnlag om innovasjonen som skjer i tjenestenæringene, og dagens virkemidler er i stor grad tilpasset tradisjonell industri og produktutvikling.

Dette kan måtte endres i en sirkulær økonomi, og vi ser heldigvis noen få lyspunkt i Innovasjon Norge og hos Forskningsrådet.

Satse på forskning og utvikling

Vi håper stortingsmeldingen vil bidra til å løfte potensialet i en sirkulær økonomi og satse på forskning, utvikling og nyskaping i en fremtid som går i sirkel. Derfor bør også næringsministeren og andre i regjeringen utover klima- og miljøministeren ha aksjer i denne stortingsmeldingen.

Publisert: