Kravet om en uavhengig vindkraftgransking er helt på sin plass

VINDKRAFT: Kravet om gransking av gitte vindkraftkonsesjoner kommer ikke bare fra partiet Rødt, men fra en bred grasrotbevegelse. Olje- og energiminister Tina Bru kaller kravet populistisk, noe vi anser som en hedersbetegnelse.

NVE har selv erkjent at det har utviklet seg en praksis der naboer og rettighetshavere ikke blir varslet eller hørt. Det betyr at de ikke har hatt mulighet til å ivareta sine interesser gjennom klage.

Debattinnlegg

  • Sverre Sivertsen
    Politisk utvalg i Motvind Norge
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Vi er mange som ønsker å ta et oppgjør med en arrogant politisk ledelse og et selvbestaltet byråkrati som anser seg å stå over lov og regelverk. I et intervju med Aftenbladet nylig karakteriserer Tina Bru kravet fra partiet Rødt om en uavhengig gransking av gitte vindkraftkonsesjoner som populistisk og uansvarlig.
Statsråden vet godt at Ölje – og energidepartementet (OED) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennom sin overkjøring av lokaldemokratiet og mangelfulle behandling av vindkraftsakene, har sådd en dyp mistillit til energiforvaltningen i store deler av befolkningen. Det er grunnen til at over sytti prosent av folket ikke lenger støtter vindkraftutbyggingen.

Mener statsråden at det er uansvarlig når vi krever at statlige organer ikke skal få granske sine egne vedtak? Særlig når det kan dokumenteres at det er begått grove brudd på lov- og regelverk i saksbehandlingen. Motvind Norge har gått gjennom en rekke vindkraftsaker og har avdekket brudd i de fleste. Vi kan derfor med rimelighet anta at det foreligger systematiske brudd på plan- og bygningsloven helt siden revisjonen i 2008.

Flere lovbrudd

Vi mener også at det er begått brudd på hjemmelen i energiloven og på flere særlovsbestemmelser. Forvaltningen har i tillegg feilinformert lokale myndigheter og om deres rolle, og om hvordan lovverket skal tolkes.

Et eksempel er Buheii der søkeren har unnlatt å søke om eiendomsendring til tross for at loven krever at det må være på plass før byggingen kan starte. Arealet er matrikulert og tinglyst og arbeidet er for lengst igangsatt.

I Lillesand forsøkte NVE å påvirke hele bystyret til å tro at søknad om eiendomsendring for Lillesand vindkraftverk ikke var nødvendig. Konsesjonen ble innvilget i sommer. NVE har nå gransket sitt vedtak i saken og friskmeldt prosjektet til tross for at Motvind kan dokumentere en rekke brudd på rettssikkerheten.

Retten til å kunne uttale seg om planer som påvirker nærmiljøet og næringsgrunnlaget, er grunnleggende i ethvert demokrati. Like viktig som å få muligheten til å klage på vedtak som man mener er fattet på feil grunnlag.

En systematisk ukultur

I vindkraftsakene er alt dette systematisk unnlatt eller forhindret. NVE har selv erkjent at det har utviklet seg en praksis der naboer og rettighetshavere ikke blir varslet eller hørt. Det betyr at de ikke har hatt mulighet til å ivareta sine interesser gjennom klage. Dette går igjen i sakene på Haramsøya, Okla, Tysvær og Vardafjell, og vi kan legge til Tonstad, Frøya og Finnskogen. I tillegg kommer alle sakene der miljøutredningene er mangelfulle.

Undersøkelsene gjennomføres gjerne av selskaper som er avhengig av å få flere jobber, og grundigheten blir deretter. At gyteområdet for fisk på Mørekysten blir ødelagt og en viktig trekk-korridor for sjøfugl sterkt berørt, teller heller ikke tungt nok når myndighetene gir konsesjon Havsul 1 prosjektet.

Når Tina Bru hevder at Stortinget er blitt opplyst og at det er uansvarlig og grunnløst å stille spørsmål ved grundigheten og integriteten til departementet og forvaltningen, er det grunn til å rope et kraftig varsku. Vi opprettholder derfor kravet om at granskingen av vindkraftsakene må gjennomføres av en uavhengig instans. All videre vindkraftutbygging må stanses inntil resultatet av granskingen er behandlet politisk.

Les også

  1. Høyre-politiker ber Riksrevisjonen ta vindkraftsaken: – Jeg er tilhenger av en uavhengig gransking

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Korvetten AS begjært konkurs

  2. 38-åring tiltalt for vold mot gutt etter ring-på-spring

  3. Klar oppfordring fra de voksne: Ta russetiden tilbake!

  4. – Alt av interiør og inventar var hvitt og ga assosiasjoner til sykehus

  5. - Den mest kunn­skaps­rike vi kjente

  6. Politiet rykket ut til slåsskamp på Klepp