Lav utdanning? Det øker sjansene for kreft

DEBATT: Slik kan vi ikke ha det i Norge.

«Vi trenger en politikk i Norge som bidrar til å redusere ulikhetene mellom folk. I dag går vi i feil retning, og forskjellene øker», skriver Camilla Gram.

Debattinnlegg

 • Camilla Gram
  Distriktssjef i Kreftforeningen Rogaland
Publisert: Publisert:

Aftenbladet kunne nylig fortelle om kommuner i Rogaland som er hardt rammet av lungekreft. Sandnes og Karmøy ligger helt på topp i Norge på denne dystre statistikken. Det er alvorlig, for lungekreft er en kreftform med lav overlevelse, bare to av ti overlever.

Ekstra alvorlig blir det når vi vet at din posisjon i samfunnet kan ha betydning for din mulighet til å overleve.

Din utdanning skal ikke ha noe å si for hvordan du blir behandlet i helsevesenet.

Økende forskjeller

I Norge skal alle motta samme tilbud og sikres like god kvalitet på helsetjenester. Om du er direktør eller arbeidsledig skal være irrelevant for den helsehjelpen du får. Slik er det i hvert fall i teorien, men
i praksis er det dessverre ikke slik.

Tall viser at jo bedre utdanning du har, jo større er sjansene for at du får riktig hjelp og behandling.

Ifølge Folkehelseinstituttet er helseforskjellene større i Norge enn i mange andre europeiske land.

Et eksempel er at personer med lav utdanning og lav inntekt oftere får kreftdiagnosen på et senere stadium enn andre. Og dermed lavere mulighet for å bli frisk og overleve. Slik kan vi ikke ha det.

Les også

Smertene han trodde var et ribbeinsbrudd, var lungekreft med spredning

Må tas grep nå

Både politikere og ledere i helsevesenet har et stort ansvar for at alle innbyggere, uansett økonomi, sivil status og utdanning, mottar den samme helsehjelpen.

Vi trenger en politikk i Norge som bidrar til å redusere ulikhetene mellom folk. I dag går vi i feil retning, og forskjellene øker. Som Folkehelseinstituttet (FHI) viser: Det er større forskjeller i Norge enn andre land.

Dette er noe Kreftforeningen forventer blir en sentral del av den politiske diskusjonen framover. Hvilke grep vil partiene ta for å redusere forskjellene?

Forebygging

Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å sørge for at Norge blir enda bedre på forebygging. Vi må unngå at folk blir syke og vi må hjelpe folk til å ha en så god helse som mulig gjennom hele livet.

Dette er komplekst og stort tema som ikke løses over natten. Å redusere ulikhet i inntekt, oppvekst, utdanning, bolig og arbeid er noe av det viktigste. Å sikre alle innbyggere god tilgang til grøntområder og mulighet for fysisk aktivitet, sikre trygge bomiljø uten radon og annen forurensing, tilby
tobakksavvenning og røykfrie uteområder er andre lokale muligheter.

Politikerne i Stavanger har for eksempel tatt et viktig grep ved å vedta røykfrie uteområder i kommunen. Videre må det være et helt klart mål at folk har kunnskap til å ta gode valg som påvirker egen helse, dvs. øke den enkeltes helsekompetanse slik at man vet hva som er godt for egen helse og
hva som utgjør en risiko.

Frivillig innsats

I mellomtiden, mens politikken forhåpentligvis endres, så skal vi i Kreftforeningen, sammen med andre frivillige organisasjoner, gjøre det vi kan for å inkludere flere. Blant annet ved å tilby gratis rettshjelp og økonomisk støtteordning.

Vi skal fortsette å finansiere kreftkoordinator-stillinger i mange av landets kommuner, og vi skal gi gratis rådgivning til de som rammes av kreft. Vi sprer også kunnskap om hvordan folk kan ta gode valg i egne liv som forebygger kreft.

Men vi trenger politikere og helsevesenet med på laget for å løse dette.

Les også

 1. Smertene han trodde var et ribbeinsbrudd, var lungekreft med spredning

 2. Flere rogalandskommuner på lungekrefttoppen - økningen er nær tredoblet siden 70-tallet

Publisert:
 1. Debatt
 2. Folkehelseinstituttet
 3. Kreftforeningen

Mest lest akkurat nå

 1. Over en million tv-seere så huset deres i beste sendetid

 2. Da hun ble gravid med sin homofile venn, ringte Anniken Huitfeldt for å spørre om det alle lurte på

 3. Se alle bildene her

 4. Tromsø utlignet på overtid

 5. Finn stanser annonser med passtimer til salgs

 6. Stadig flere russere blir skeptiske til krigen - unge er mest negative