På tide med en tillitsreform!

DEBATT: Vi trenger en tillitsreform i offentlig sektor, som bygger på nærhet til brukerne, respekt for fagfolk og ikke minst involvering av de ansatte.

«Når tall og kontroll blir viktigere enn tid og tillit, er vi på feil spor. Tjenester til mennesker som trenger omsorg og hjelp svekkes, og tilliten til velferdssamfunnet utfordret», skriver Gro Helen Blom.

Debattinnlegg

 • Gro Helen B. Blom
  Folkevalgt, Stavanger Arbeiderparti
Publisert: Publisert:

New Public Management (NPM) er, kort fortalt, en reform som er ment som en effektivisering inn i det offentlige rom. Den har som mål å effektivisere offentlig sektor gjennom å innføre styringsprinsipper fra markedet. NPM er en nyliberalistisk politisk orientering som Ronald Reagen (USA) og Margareth Thatcher (England) var eksponenter for på 1980-tallet, hvor mål og resultatstyring er det fremste våpen.

Flere av oss opplever en umyndiggjøring, som igjen skaper usikkerhet og uforutsigbarhet.

Mer detaljstyrt

Offentlig sektor skal være basert på nærhet og involvering av de ansatte og brukerne av tjenestene. Slik oppleves det ikke lenger! Mitt inntrykk er at offentlige sektor, langt på vei, har fjernet seg fra sine oppgaver, og blitt mer detaljstyrt og standardisert. Når tall og kontroll blir viktigere enn tid og tillit, er vi på feil spor. Tjenester til mennesker som trenger omsorg og hjelp svekkes, og tilliten til velferdssamfunnet utfordret. Når bærebjelken i norsk velferd blir rystet av en reform som ikke lar seg forene med oppgavene flere av oss har i den offentlige sektor, er det på tide å gjøre noe med det.

Les også

Tillitsreform i skolen forutsetter gjensidig avhengighet

Les også

På tide å fjerna teljekant-systemet

Det er forståelig at ledere i offentlige sektor har en vanskelig oppgave med å balansere denne styringsformen. Hensyn og tid til utøvelse av faglig skjønn går ofte på bekostning av effektivisering og måltall. Flere av oss opplever en umyndiggjøring, som igjen skaper usikkerhet og uforutsigbarhet. Når den ansatte opplever økt kontroll, og bestemmelser blir «tatt over hode på dem», blir medbestemmelsen svekket, og de kan opplever at deres fagkompetanse ikke blir verdsatt. De kan oppleve at ledelsen har et tunnelsyn på måltall og kontroll, som går på tvers av kvalitet og faglig skjønn i arbeidet.

Demotiverende og ødeleggende

Meningsinnholdet i arbeidsoppgavene og den ansattes opplevelse av faglig tilfredsstillelse forsvinner. Dette er både demotiverende og ødeleggende. Konsekvensene blir dårlig trivselen på jobb, sykemeldinger og ansatte som går på akkord med seg selv.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har tatt til orde for å bytte ut NPM med en tillitsreform. Han sier han har møtt altfor mange fagfolk i offentlig sektor, som ikke føler de får gjort jobben godt nok. Gahr Støre sier at fagfolk tvinges inn i en arbeidshverdag hvor de måles i detalj på produksjon, og ikke på hvordan de hjelper andre mennesker. Videre sier arbeiderpartilederen at «vi må bytte ut New Public Management» med en «tillitsreform». Med en styring av offentlig sektor bygget på nærhet til brukerne, respekt for fagfolk og involvering av de ansatte». Arbeiderpartiet går til valg i 2021, på ny tillitsreform.

Sterkt partssamarbeid trengs

For å forstå og lære trengs medbestemmelse og gode relasjoner mellom ledelse og ansatte, politikere og innbyggere. Med større rom for medvirkning vil tilliten øke. En tillitsreform må både gjelde på strukturnivå og på den enkeltes arbeidsplass. For å få dette til, må vi jobbe sammen gjennom et sterkt partssamarbeid både lokalt og sentralt.

LO har nedsatt et utvalg med representanter fra ulike forbund, som blant annet fikk i oppgave å tydeliggjøre hva som kan ligge innenfor begrepet tillitsreform og har kommet frem til tre hovedpilarer: tillit mellom partene i arbeidslivet, tillit til de ansattes kompetanse og faglighet, tillit mellom politikere, ansatte og innbyggere. La oss begynne her!

Les også

 1. – Vellykket tillitsreform i skolen forutsetter gjensidig avhengighet

Publisert:
 1. Debatt
 2. New Public Management
 3. Privatisering
 4. Jonas Gahr Støre

Mest lest akkurat nå

 1. Forsker Gunnveig Grødeland: – Omikron kan være veien ut av pandemien

 2. Strammer inn tirsdag: – Det blir tiltak vi vil merke i hverdagen vår

 3. Frykter du ny korona­bølge? Nå kommer FHI med glad­nyhet

 4. Viking klar for Europa: 30 millioner ligger i potten

 5. 14.000 lys skaper hjemmelaget julestemning i Sandnes

 6. Stavanger og andre kommuner i hastemøte om korona med helseministeren