Bilen vil fortsatt være et helt avgjørende transportmiddel for folk flest og handelslivet

DEBATT: Et levende og vitalt byliv er avhengig av god tilgjengelighet – også for bilen!

Publisert: Publisert:

«Vi må i fellesskap finne frem til løsninger som ikke ytterligere svekker vårt sentrum», skriver Leiv Rune Mjølsnes. Foto: Carina Johansen

Debattinnlegg

 • Leiv Rune Mjølsnes
  Fraksjonsleder Byutvikling, H
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I disse dager legger Sandnes kommune og de folkevalgte ut en spennende og viktig plan til høring. Planen har blitt gitt det noe gåtefulle navnet «Lokal transport- og mobilitetsplan for Sandnes». Navnet skjemmer ingen, men en ting er sikkert. Planen vil få stor betydning for våre innbyggere og vårt lokale handelsliv.

Flere skal bruke buss

Planens visjon og mål er klar og tydelig: Færre av oss skal bruke personbil som fremkomstmiddel i vår hverdag. Målet er at enda flere av oss skal bruke buss, tog, sykkel eller egne bein. Biler skal bort og vekk fra sentrale gater og publikumsområder i sentrum. Isolert sett er dette en fornuftig strategi og representerer på mange måter en moderne og fremtidsrettet form for byutvikling. Tanken er at når vi hever kvaliteten på våre utemiljøer (fjerner bilen), og samtidig tilrettelegger for lengre opphold på gateplan, vil dette kunne slå positivt ut for byens handels- og næringsliv.

Veien frem til et bilfritt sentrum i Sandnes fortsatt lang.
Les også

Ber for handelen i Sandnes

Les også

Døra på gløtt for fortsatt parkering på Ruten

Deler bekymringen

I alle år har trafikkomlegging og utvikling av bilfrie og trafikkdempende bysentre skapt strid mellom ulike interesser. Sandnes er ikke noe unntak. Både handelslivet og investorer er nå sterkt bekymret for hvilke konsekvenser denne planen vil gjøre for deres bygg, bedrift, konkurransekraft og til slutt levebrød. Sandnes Høyre deler selvsagt denne bekymringen.

Forstå meg rett. Store visjoner for byen og vårt sentrum er bra og viktig. Imidlertid er veien frem til et bilfritt sentrum i Sandnes fortsatt lang. En ting er at noen folkevalgte tar det som en selvfølge at folk skal ta mer buss, gå mer eller sykle mer, men vi kan ikke planlegge uten å ta med bilen som en viktig faktor i dette arbeidet. Bilen vil fortsatt være et helt avgjørende transportmiddel for folk flest og handelslivet.

Store byer som Trondheim og Kristiansand arbeider for tiden med å etablere sentrale underjordiske parkeringsanlegg i sine respektive bysentra.

Vi må derfor ta på alvor alle bil- og andre trafikkregulerende tiltak som vil kunne bidra til å skape varige og negative følger for sentrum og den viktige sentrumshandelen. For å unngå dette blir det da avgjørende at vi får frem mest mulig faktabasert og lokal kunnskap før de ulike tiltak settes ut i live.

Les også

Kjør til et nytt sted!

Les også

Sykkelbyen Sandnes har druknet i biler

Handelslekkasje

Sandnes sentrum opplever i dag en stor handelslekkasje til de ulike bilbaserte kjøpesentrene i distriktet. Det viktigste konkurransefortrinnene til disse kjøpesentrene er en særdeles god parkeringsdekning (gratis) kombinert med et stort utvalg av butikker. Flere norske byer tar nå denne virkeligheten på alvor og legger derfor til rette for tilgjengelig og sentrale parkeringsplasser. Store byer som Trondheim og Kristiansand arbeider for tiden med å etablere sentrale underjordiske parkeringsanlegg i sine respektive bysentra. Vår naboby Bryne ønsker seg et stort parkeringsanlegg under bakken, midt i sentrum (1000 parkeringsplasser!). Felles for disse byene er at det er en stor grad av enighet blant de folkevalgte om at dette er riktig byutvikling (fjerne bilen fra gateplan og de viktige møteplasser for mennesker), samtidig som den viktige sentrumshandelen gis mulighet til å konkurrere på samme vilkår som kjøpesentrene – enkel tilkomst og sentral parkering for bil.

Det videre arbeidet med den lokale transport- og mobilitetsplanen i Sandnes skal selvsagt ikke kun dreie seg om bil og parkering. Hovedpoenget må være at vi som er folkevalgte, nå må gjøre alt for å unngå å vedta en plan som ikke har lyttet til vårt lokale handel- og næringsliv. Vi må derfor i fellesskap finne frem til løsninger som ikke ytterligere svekker vårt sentrum, men tvert imot nå vedtar en plan som styrker handelslivet, og det gode bylivet som vi alle ønsker. En viktig målsetting med planen må derfor være at den kan bidra til å sette en stopper for en type sentrumsutvikling som nå handler mest om nedgang i omsetning, butikkdød og en stadig økende handelslekkasje til utkantens kjøpesentre.

Les også

- Eksosen riv i nasa i sykkelbyen Sandnes

Kom på banen!

Sandnes Høyre kjenner til at mange har gode og sterke meninger om Sandnes og den videre sentrumutvikling, og vi oppfordrer spesielt næringslivet og de ulike interesseorganisasjoner til å engasjere seg i denne viktige høringen. Kom på banen!

Delta aktivt i utviklingen av Sandnes – les planen og gi oss folkevalgte din tilbakemelding!

Publisert:

Les også

 1. Ganddal-beboere vant kamp mot tungtrafikk

Mest lest akkurat nå

 1. Kvinne fra Stavanger omkom i fallulykke i Sirdal - navnet er frigitt

 2. Bergingsbil rykket, men ble bedt om å snu – i mellomtiden vokste køene

 3. Mange fulgte klassisk flyperle hjem

 4. Tusenvis av skadde og mange døde i Beirut-eksplosjoner

 5. Dette stortalentet kan du høre i Stavanger denne uken - han bærer millioner i hendene

 6. Her krysser flyet veien på Sola

 1. Sandnes
 2. Debatt
 3. Sandnes sentrum
 4. Leiv Rune Mjølsnes
 5. Byutvikling